Menu

 • Bubble day

 • ŠKD - Bublinkový deň

 • Zber tetrapakov

 • ŠKD Vedecká hračka

 • Strašidelné tvorivé dielne

  Vo štvrtok 25.10.2018 v popoludňajších hodinách od 16:00-18:00 sa žiaci 1.stupňa stretli v našej škole prestrojení v rozličných maskách čarodejníc, kostrových princezien, duchov, či upírov. Čakali  na nich Strašidelné tvorivé dielne. Putovali v skupinách po rôznych stanovištiach. Zahrali sa bláznivé hry, vytvorili si papierových straškov, pavúkov, svetielka v pohári, či tkali pavučinu. Zažili sme spolu množstvo zábavy a nových zážitkov!

 • Ďakujeme !

  Ďakujeme !

  Vážená pani riaditeľka, Mgr. Margita Karaková. 
  vo štvrtok 25. októbra 2018 sme otvorili našu novú predajňu v Banskej Bystrici v SC Point. 

  Súčasťou prvého dňa predaja bola podpora Vašej základnej školy.  Do podpory sa zapojili všetci tí, ktorí v prvý deň otvorenia  nakúpili za aspoň 10€. Následne Lidl venuje za každý takýto nákup 1€ na podporu základnej školy vo forme nákupu športových a didaktických pomôcok. 

  Zákazníci v tento prvý deň otvorenia  podporili žiakov Vašej základnej školy sumou 1.431€. Lidl túto sumu navýšil na 3.000€. Vaša ZŠ tak získa pomôcky v tejto sume podľa vlastného výberu.

  V prvom rade by som Vám chcela poblahoželať a verím, že táto suma je pre Vás príjemným prekvapením a pre Vašu školu a jej žiakov bude prínosom v skvalitnení vyučovacieho procesu. 

  Za sumu 3.000 euro zabezpečíme nákup športových  a didaktických potrieb podľa Vami špecifikovaného výberu. 

  Termín pre dodávku tovaru bude presnejšie špecifikovaný neskôr, zatiaľ rátajme s novembrom.  Samozrejme Vás budem o všetkom informovať. 

  Ešte raz veľmi pekne ďakujem za súčinnosť a teším sa s Vami :)  

 • Strašidelné dielne

 • ŠKD - Športové popoludnie

 • Zasadnutie rodičov dňa 11. 10. 2018 o 16.30 hod.

  Vážení rodičia,
  zvolávame plenárne zasadnutie rodičov dňa 11. 10. 2018 o 16.30 hod. z dôvodu
  opakovanej voľby rodičov do „Rady školy“.
  Vaša účasť je nutná, nakoľko voľby sa môžu uskutočniť, len ak je prítomná
  nadpolovičná väčšina rodičov.

 • Korčuliarsky výcvik

  Do galérie Korčuliarsky výcvik boli pridané fotografie.

 • ŠKD - divadlo

 • Horehronské hry

  V stredu 3. októbra 2018 sa na atletickom štadióne VŠC Dukla uskutočnili už 58. Horehronské hry žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. Žiaci súťažili v atletických disciplínach – v chôdzi,  behoch, skokoch a hodoch. Náš „bakoškársky“ tím tvorilo 22 členné družstvo žiakov a žiačok 5. – 9. ročníka. Aj napriek nepriaznivému jesennému počasiu sa nestratili v poli vyše 700 súťažiacich, ale dokázali zabojovať. Musíme vyzdvihnúť výkon Vanessy Lackovej zo 7. A triedy, ktorá sa v skoku do diaľky mladších žiačok prebojovala do 8- členného finále, kde sa umiestnila na peknom 7. mieste. Gratulujeme!!!

 • DEŇ MLIEKA

  ”DEŇ MLIEKA” na Bakoške. O mliečku sme sa učili, trošku sme aj tvorili a vďaka pani kuchárkam sme výrobky z mlieka aj ochutnávali.

 • Deň jazykov

  Komunikácia medzi ľuďmi je veľmi dôležitá, a preto  si aj my každoročne pripomíname Európsky deň  jazykov  (26 . september). Nebolo to inak ani tento rok. Na hodinách anglického jazyka  sme sa "pohrali"  so slovnou zásobou  a vytvorili sme koláže  výrazov v niektorých cudzích jazykoch.

 • Pasovačka prvákov

  Pasovačka prvákov

  Deň 27.september 2018 už nedočkavo čakal na našich prvákov, aby mohli byť PASOVANÍ ZA ŠKOLÁKOV. Aby sa stali ozajstnými  školákmi, čakala ich cesta a na nej mnoho pútavých úloh. Zaspievali víle pieseň, potom zasa triafali na draka. Vyslobodenej princeznej predviedli, že poznajú písmená a so zbojníkom v lese počítali dukáty. Museli uhádnuť ježibabine hádanky, potom dostali školský zvonec. A na záver ich čakal prvácky sľub a slávnostné pasovanie p.riaditeľkou Mgr. M.Karakovou. A ako to už býva- zazvonil zvonec, pasovanie skončilo - a bol koniec.

  Našim prvákom prajeme v škole krásne prvácke zážitky!

 • Projekty žiakov 2.-4. ročníka na tému "ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN"

 • NAŠI ÔSMACI SA UČILI PO ČÍNSKY

  Európsky deň jazykov sa koná pravidelne 26. septembra už od roku 2001 z iniciatívy Rady Európy. Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť asi 800 miliónov obyvateľov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek učili jazyky. Buď v školách alebo mimo nich. 

  Aj žiaci našej školy si pripomenuli tento deň. Prostredníctvom rôznych aktivít sa mohli dozvedieť zaujímavosti o anglickom, nemeckom a ruskom  jazyku. Lákadlom pre nich bola tohto roku ČÍNŠTINA. Zúčastnili sa zaujímavého podujatia v ŠVK. Spoznávali nielen kultúru a zvyky tejto krajiny, ale aj na vlastnej koži pocítili, aký je to pocit - napísať  niekoľko čínskych znakov a osvojiť si pár jednoduchých fráz v čínštine. Z knižnice odchádzali spokojní. Veď hovoriť cudzím jazykom znamená odstraňovať bariéry medzi národmi, naučiť sa chápať ho.

 • Informatický krúžok na UMB

  Katedra informatiky na Tajovského 40, Univerzita Mateja Bela organizuje aj tento rok Informatický krúžok pre deti všetkých ročníkov ZŠ. Krúžok je bezplatný, stačí sa zaregistrovať na odkaze nižšie. Na krúžku sú nové roboty :)

  PS: Pani učiteľka Klimová bude chodiť na krúžok vo štvrtok :)

 • Ponuka krúžkovej činnosti na Bakosske

  Kruzky_v_sk._2018_2019.docx​​​​​​​

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

       Ubehol rok, ako sa v budove našej školy začali ozývať hlasy z dvoch škôlkarskych tried. A dnes, výsledkom tejto veľkej zmeny, je  jej nový názov- ZŠ s MŠ Jána Bakossa. V septembri sa brána školy opäť otvorila a privítala svojich žiakov, škôlkarov, pedagógov a ostatných zamestnancov. Na prváčikov čakali ich nové pani učiteľky. Hneď potom sa zaplnila miestnosť jedálne a zazneli tóny štátnej hymny, slová básnika M.Rúfusa za zvukov fujari v podaní školníka pána Vladimíra Homolu a veselé verše štvrtáka Mateja. Nasledoval príhovor pani riaditeľky Mgr.Margity Karakovej. Špeciálnym hosťom bol primátor mesta Mudr.Ján Nosko, ktorý zaželal  našej ZŠ s MŠ úspešný školský rok a tiež vedúca Školského úradu PaedDr.Zuzana Gajdošová.

     Všetkým žiakom, deťom a pracovníkom školy želáme príjemný a úspešný školský rok 2018/2019! 

  .

strana:

Novinky

Adresa Školy

 • Základná škola s materskou školou Jána Bakossa
  Bakossova 5,
  97401
  Banská Bystrica
 • 048/4153301 (kancelária riaditeľky školy)
  048/4126134 (školská jedáleň)

Fotogaléria