Menu

Úvodná stránka Charakteristika MŠ ŠkVP Rada školy PRE RODIČOV Usmernenie k poplatkom za MŠ a ŠJ Organizačná štruktúra dňa Triedy Jedálny lístok Školský poriadok Fotoalbum 2%

Materská škola,kontakt

Úvodná stránka

NIEČO EXTRA

 • Bezlepkové stravovanie

 

       

 • Bezbariérový prístup

 

       

Kontakt

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY: Materská škola je v prevádzke
v pracovných dňoch od 6,30 h. do 16,30 h.


Email: ms.bakossova@banskabystrica.sk
webová stránka ZŠ s MŠ :
www.zsbakbb.edupage.org
skola@zsbakbb.edu.sk
Telefón: 048/4153301
Zástupkyňa pre materskú školu:: Mgr. Lenka Štolecová
lenka.stolecova@banskabystrica.sk
Konzultačné hodiny: utorok: 12,30 h. do 13,30 h. (párny týždeň)
10,15 h. do 11,30h. (nepárny týždeň)
(doporučujeme konzultáciu dohodnúť vopred telefonicky, prípadne emailom kvôli možnému pracovnému vyťaženiu).
Vedúca školskej jedálne: Mgr. Jana Necpalová
Email : j.necpalova79@gmail.com
Telefón : 048/4126134
Konzultačné hodiny:
pondelok: 7,00 – 9,00 hod.
utorok: 14,00 – 15,00 hod
doporučujeme konzultáciu dohodnúť vopred
telefonicky,
prípadne emailom )
Číslo účtu :: Strava a réžia:
SK8575000000004017177468
Rodičovský poplatok:
SK3375000000004017177337

Novinky

Adresa Školy

 • Základná škola s materskou školou Jána Bakossa
  Bakossova 5,
  97401
  Banská Bystrica
 • 048/4153301 (kancelária riaditeľky školy)
  048/4126134 (školská jedáleň)

Fotogaléria