Menu

Rada školy

Rada školy:       Predseda:                                            Mgr. Richard Gaál  

 

                         Pedagogickí zamestnanci školy:            Mgr. Richard Gaál - ZŠ

                                                                                    Mgr. Soňa Mešťanová - MŠ

                                                                                                                                   

                         Nepedagogický zamestnanec školy:      Mgr. Jana Necpálová

 

                         Zástupcovia zriaďovateľa mesta:            MUDr. Ludvík Nábělek, PhD.

                                                                                    PhDr. Stanislav  Mičev, PhD.

                                                                                    Mgr. Anna Martišovičová

                                                                                    PaedDr. Zuzana Gajdošová       

 

                         Zástupcovia rodičov:                              Mgr. Tomáš Tušim  - ZŠ

                                                                                    Ing. Ivan Fraňo   - ZŠ                                               

                                                                                    Mgr. Daniel Koštiaľ - ZŠ

                                                                                    Mgr. Miroslava Tareková - MŠ

 

    Sponzori našej školy: 

 

 

 

 

Novinky

Adresa Školy

  • Základná škola s materskou školou Jána Bakossa
    Bakossova 5,
    97401
    Banská Bystrica
  • 048/4153301 (kancelária riaditeľky školy)
    048/4126134 (školská jedáleň)

Fotogaléria