• Dôležité informácie a termíny

    • Stredné školy s talentovými skúškami

     • Zaslanie prihlášok na SŠ - do 21. 2. 2022

     • Talentové skúšky na SŠ -  15. 3. 2022 - 30. 4. 2022

      

     Stredné školy a osemročné gymnáziá

     • Zaslanie prihlášok na SŠ - do 11. 4. 2022


     Zákonný zástupca:

         • skontroluje stranu číslo 1
         • podpíše riadok pod názvom školy (aktuálny dátum, všetky potrebné podpisy...)
         • na zadnej strane vypíše a u detskej lekárky potvrdí prihlášku
         • obidve prihlášky donesie do školy
         • ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád je potrebné doniesť súpis úspechov v súťažiach prípadne diplomy                         
                  

       

      Termíny konania prijímacích pohovorov:

      I. kolo prijímacích pohovorov (vrátane osemročných gymnázií)

      • prvý termín - 9. 5. 2022

      • druhý termín - 12. 5. 2022

      II. kolo prijímacích pohovorov - 21. 6. 2022 (utorok) 

       

      Testovanie 9

      • riadny termín - 6. 4. a 7. 4. 2022

      • náhradný termín - 21. 4. a 22. 4. 2022      Pozrite si komplexný poradenský systém: www.komposyt.sk
      Pozrite si naplnenosť stredných škôl v SR:
      http://www.svs.edu.sk/
      Pozrite si internetového sprievodcu trhom práce:
      www.istp.sk


      Pozrite si informácie o duálnom vzdelávaní: www.potrebyovp.sk
                                                                                          Systém duálneho vzdelávania
                                                                                         
      www.dualnysystem.sk

      Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na SŠ  prináša pravidelne aktualizovaný súbor publikácií: „Ako na stredné školy?“ zverejnený na www.cvtisr.sk v časti Školstvo/Regionálne školstvo


   • Prihlásenie