• Dôležité informácie a termíny

    • Stredné školy s talentovými skúškami

     • Zaslanie prihlášok na SŠ - do 28. 2. 2021

     • Talentové skúšky na SŠ - 1. termín 5. 5. - 7. 5. 2021, 2. termín 12. 5. - 14. 5. 2021

      

     Stredné školy a osemročné gymnáziá

     • Podklady (lístok s označením dvoch škôl) na vypísanie dvoch prihlášok na SŠ - v priebehu marca, najneskôr do 31. 3. 2021 

     • Kontrola, podpisy prihlášok - do 29. 3. 2020

     • Zaslanie prihlášok na SŠ - do 20. 4. 2020

     Zákonný zástupca do 31. 3. 2021:

     • skontroluje stranu číslo 1;

     • podpíše riadok pod názvom školy (aktuálny dátum, všetky potrebné podpisy...);

     • na zadnej strane vypíše a u detskej lekárky potvrdí prihlášku (poplatok asi 4 €);

     • obidve prihlášky donesie späť výchovnej poradkyni.

      

     Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád, je potrebné doniesť prehľad „Úspechy v súťažiach a olympiádach" (súpis úspechov v súťažiach za jednotlivé školské roky), prípadne priložiť diplomy, potvrdenia o návšteve športového klubu, ZUŠ). 
      

     Termíny konania prijímacích pohovorov:

     I. kolo prijímacích pohovorov (vrátane osemročných gymnázií)

     • prvý termín - 3. 5. - 4. 5. 2021

     • druhý termín - 10. 5. - 11. 5. 2021

     II. kolo prijímacích pohovorov (pre neprijatých na SŠ) - 22. 6. 2021 (utorok) 

      

     Termíny testovania 9  v roku 2021

     • riadny termín - 9. 6. a 10. 6. 2021

     • náhradný termín - 24. 6. a 25. 6. 2020

      

     Komletné informácie pre budúcich stredoškolákov pre školský rok 2020/21
  • Prihlásenie