• História školy

    •  

     Základná škola vznikla 1. septembra 1976.

     V roku 2011 Ministerstvo školstva SR zapožičalo škole za dlhodobo dosahujúce veľmi dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti čestný názov Základná škola Jána Bakossa. Týmto sa naša škola zaviazala pestovať tradície spájajúce sa s menom takej významnej osobnosti, akou Ján Bakoss bol.

     Ján Bakoss (*31. marec 1895 - † 31. január 1945) - evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ, redaktor, protifašistický bojovník

     Osobnosť Jána Bakossa je implementovaná do školského vzdelávacieho programu v rámci vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia a Človek a spoločnosť.

     Viac o histórii školy sa dozviete z priloženého materiálu k 40. výročiu školy.

  • Prihlásenie