• Informácie pre deti a rodičov

    •  

     • Prevádzka školského klubu detí je od 6:30 do 16:30 hod.
     • Činnosť ranného klubu prebieha v zbernej triede, v prítomnosti pedagogického dozoru.
     • Po zazvonení deti odchádzajú do svojich tried.
     • Po vyučovaní si vychovávateľky ŠKD preberajú deti od učiteľov podľa rozvrhu.
     • Popoludňajšia činnosť prebieha v jednotlivých oddeleniach ŠKD.

      

     Režim dňa:

     Raňajšia služba:                              od 6.30 do 7.55 hod.

     Príprava na obed + obed:                podľa rozvrhu v jednotlivých triedach

     Rekreačno-odpočinková činnosť:    od 12.25 do 15.00 hod

     Záujmová činnosť:                           od 15.00 do 15.30 hod.

     Vzdelávacia činnosť:                       od 15.30 do 16.00 hod.

     Spoločensko-prospešná činnosť:    od 16.00 do 16.30 hod

      

     Činnosť v ŠKD sa realizuje v súlade s Výchovným programom ŠKD pri ZŠ s MŠ J. Bakossa.

  • Prihlásenie