• Informácie pre deti a rodičov

    •  

     Prevádzka školského klubu detí je od 6:30 do 16:30 hodiny.

     Činnosť ranného klubu prebieha v herni pri vchode do školy, odkiaľ sú všetky deti odvedené do tried.

     Po vyučovaní si vychovávateľky ŠKD preberajú deti od učiteľov. 

     Popoludňajšia činnosť prebieha v jednotlivých oddeleniach ŠKD.

     Režim dňa:

     Raňajšia služba:                              od 6.30 do 8.00 hod.

     Príprava na obed:                            podľa rozvrhu v jednotlivých triedach

     Rekreačno-odpočinková činnosť:    od 12.25 do 15.00 hod

     Záujmová činnosť:                           od 15.00 do 15.30 hod.

     Vzdelávacia činnosť:                       od 15.30 do 16.00 hod.

     Spoločensko-prospešná:                 od 16.00 do 16.30 hod

      

     Odchod zo školského klubu je možný v týchto časoch: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 a 16:30.

     Výnimka platí len pre žiakov, ktorí odchádzajú do ZUŠ, alebo krúžky mimo školy.

     Činnosť v Školskom klube detí sa realizuje v súlade s Výchovným programom ŠKD pri ZŠ s MŠ J. Bakossa.

  • Prihlásenie