• Poplatky

    •  

     Poplatok za ŠKD je 10,- € na mesiac.

      

     Platba sa realizuje na účet IBAN: SK33 7500 0000 0040 1717 7337 s variabilným symbolom mesiac/rok (napr. 04/2019). Do textu je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu.

      

     Platby sa realizujú vopred a to nasledovne:

      

     • v septembri za september a október - 20 €
     • v októbri sa platí za november - 10 €
     • v novembri sa platí za december - 10 €
     • v decembri žiadna platba
     • v januári sa platí za január a február - 20 €
     • vo februári sa platí za marec - 10 €
     • v marci sa platí za apríl - 10 €
     • v apríli sa platí za máj - 10 €
     • v máji sa platí za jún - 10 €
     • v júni žiadna platba

     Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

     Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

  • Prihlásenie