• Všeobecné podmienky - ZŠ

    • S účinnosťou od 01.09.2019 sa Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 12/2019, mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni.

     V súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR je výška príspevku pre rôzne vekové skupiny nasledovný:

      

       

      

     Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa mesačne uhrádza paušálnou čiastkou.

     Stravovanie iných dospelých osôb

     Výdaj obedov

      

     Obedy sa vydávajú v čase od 11:30 – 13:30 hod.

      

     Obed je možné vydať len na čip, ktorý si vyzdvihnete u vedúcej ŠJ.

     Záloha za čip: 2,- €

     Záloha za čip bude vrátená pri odovzdaní čipu.

     V prípade straty je stravník povinný zakúpiť si nový čip.

      

     Platba za stravu

     • Platbu za stravu je potrebné uskutočniť prevodom na účet ŠJ SK8575000000004017177468, do 25.dňa v predchádzajúcom mesiaci.
     • Ak bude úhrada uskutočnená neskôr, stravník nemusí byť prihlásený na stravu od 1. dňa v mesiaci.
     • Stravník bude prihlásený na obed až dňom pripísania platby na účet ŠJ.
     • Pri platbe prosím uvádzať do poznámky meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

     Sumu na úhradu vypočítate počtom školských dní konkrétneho mesiaca vynásobeného cenou obeda. Systém Vám umožňuje neobmedzený vklad aj na niekoľko mesiacov dopredu vďaka prenosu kreditu do ďalších mesiacov. Platby však treba realizovať načas, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, mesiac vopred, (v prípade presnej platby na mesiac), aby stihli prísť peniaze na účet školskej jedálne.

      

     Ak sa chcete, v prípade nároku na dotáciu k stravovacím návykom, vyhnúť mesačnému prepočítavaniu výšky platby, uhrádzajte napríklad:

     I. stupeň max. 22 x 0,01 € = 0,22 € + 8 € režijný poplatok = 8,22 €;

     II. stupeň max. 22 x 0,1 € = 2,2 € + 8 € režijný poplatok=10,20 €;

      

     v prípade diétneho stravovania:

     I.stupeň max. 22 x 0,26 € = 5,72 € + 8 €   režijný poplatok = 13,72 €;

     II. stupeň max. 22 x 0,36 € = 7,92 € + 8 € režijný poplatok = 15,92 €.

      

     Uhrádzajte o niečo vyššiu sumu, zvyšok sa Vám prenesie do ďalšieho mesiaca.

      

     Prihlasovanie stravy

     • Na obedy stravníkov automaticky prihlasuje vedúca ŠJ.
     • Stravník sa môže odhlásiť z obeda cez terminál umiestnený v ŠJ (postup vysvetlený a umiestnený nad terminálom – v čase od 7:00 – 14:00 deň vopred alebo v odôvodnenom prípade  v deň odobratia stravy cez portál eskoly, alebo telefonicky do 7,30 hod. na tel.čísle ŠJ: 048/4126134.
     • Odhlasovanie z obeda je možné aj cez portál https://www.eskoly.sk/ - kde zadáte prihlasovacie meno a heslo  konktrétneho stravníka – heslo si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.

      

     Strava je prihlásená  ✓ , zrušením symbolu stravu odhlásite.
      

     Rozhodnutie o prijatí na stravovanie v školskej jedálni si môžete vyzdvihnúť v kancelárii vedúcej ŠJ.

      

     V prípade potreby kontaktujte vedúcu ŠJ na tel. čísle 048/4126134

  • Prihlásenie