• Žiacka školská rada

    •  

     Žiacku školskú radu tvorí 15 žiakov 2. stupňa ZŠ. 

     Vedúci žiackej školskej rady: Mgr. Richard Gaál

      

     Plán činnosti žiackej školskej rady

      

      

     Termíny zasadnutí:

     September - 24. 9.

     Október - 22. 10.

     November - 26. 11.

     December - 17. 12.

     Január - 21. 1.

     Február - 18. 2.

     Marec - 17. 3.

     Apríl - 21. 4.

     Máj - 19. 5.

     Jún - 16. 6.

  • Prihlásenie