• Aktuálny dátum:
  Nedeľa 24. 9. 2023
  • september 2023
    • 25
    • Po
    • Krátka písomka z laboratórnych pomôcok (nájdete ich vzadu na poslednej strane v učebnici).
     7.A
    • 25. 9.
    • Kratučký testík
    • 25
    • Po
    • Vstupný test - učivo 2. ročníka
     3.B
    • 25. 9.
     1.
    • Veľká písomka
    • 26
    • Ut
    • Vstupný test - učivo 2. ročníka
     priniesť pomôcky na rysovanie (pravítko, ceruza)
     3.B
    • 26. 9.
     3.
    • Veľká písomka
    • 26
    • Ut
    • Vstupná písomka
     7.A
    • 26. 9.
    • Veľká písomka
    • 26
    • Ut
    • Vstupná kontrolná práca
     2.B
    • 26. 9.
     1.
    • Veľká písomka
    • 27
    • St
    • Kontrolný diktát č.1 - opakovanie učiva 2.ročník
     3.B
    • 27. 9.
     1.
    • Veľká písomka
    • 27
    • St
    • Vstupná kontrolná práca
     2.B
    • 27. 9.
     3.
    • Veľká písomka
  • Prihlásenie