• Zber Papiera

     • Základná škola s materskou školou Jána Bakossa

       

      organizuje

       

      ZBER PAPIERA

      /okrem kartónov/

       

      v termíne od 2.10.2023 – 13.10.2023

       

      Za prinesený papier už vopred ďakujeme.

       

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   Mgr. Janka Danihlíková
                                                                                                                                                          riaditeľka školy
                                                                                  

     • Milí rodičia

     • Na základe zvyšujúcej sa potreby komunikácie v anglickom jazyku spúšťame unikátny projekt s jazykovou školou "My Brain Academy Banská Bystrica", ktorá pomáha Vašim deťom v zlepšovaní komunikačnej angličtiny prostredníctvom "popoludňajších anglických komunikačných klubov" v priestoroch našej školy. 

      Ich metodika vychádza z prepájania školského učiva do myšlienkových máp, čo zabezpečí u Vašich detí pochopenie jazyka, odstránenie bariér a strachov a taktiež zabezpečí plynulosť rozprávania.

      Posielame Vám k nahliadnutiu prezentačné video a elektronickú prihlášku, ktorú je potrebné vypísať do 10. 9. 2023. Klikni sem a jednoducho sa prihlás na tomto linku

      Ďalšie info:

      My Brain Plagát
      My brain harmonogram 2023


       

     • Oznam školskej jedálne

     • Predpis na mesiac september pre          

       

      I. stupeň ZŠ  - 14,40 €
      I. stupeň bez požiadania o dotáciu – 45 €
      I. stupeň ZŠ diéta – 14,40 €
      I. stupeň ZŠ diéta bez požiadania o dotáciu – 50,40 €

       

      II. stupeň ZŠ – 14,40 €
      II. stupeň bez požiadania o dotáciu – 48,60 €
      II.stupeň ZŠ diéta – 14,40€
      II.stupeň ZŠ diéta bez požiadania o dotáciu –54 €

       

      Materská škola – 48,90 €
      Materská škola- predškolák – 22,30 €
      Materská škola diéta – 54,60 €

       

      Stravné je potrebné uhradiť do 25.08.2023 na číslo účtu SK8575000000004017177468, do poznámky uviesť meno a triedu dieťaťa.

      Zákonný zástupca žiaka nastupujúceho do prvého ročníka si môže vyzdvihnúť čip na stravovanie u vedúcej šk. jedálne v termíne od 21.- 25. 8. 2023, v čase od 7,30 – 13.00 hod. Záloha za čip je 2 €.

       

      V prípade, že ste v mesiaci jún neodovzdali Žiadosť o dotáciu na stravovanie, doručte ju
      najneskôr 04. 09. 2023.

     • Dotácia k stravovacím návykom od 01.05.2023

     • Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bude distribuovaná zákonným zástupcom prostredníctvom žiakov.

      Žiadosť sa týka žiakov ZŠ a detí MŠ plniacich povinné predprimárne vzdelávanie.
      Podaním žiadosti zákonný zástupca neprichádza o daňový bonus.
      Poplatok za stravu zostáva len vo výške poplatku na réžiu 0,80 € / 1 obed.

      Dotácia sa poskytuje len žiakovi, ktorý je prítomný na vyučovacom procese. V čase neprítomnosti žiaka v škole je potrebné žiaka zo stravy odhlásiť, inak bude zákonný zástupca povinný uhradiť stravu v plnej výške.

      Vyplnenú žiadosť obratom doručte do školy!

      Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť aj TU

       

     • Školská olympiáda

     • Takmer všetko v našom živote, teda aj v živote našej školy má svoje prvýkrát. Bolo tak tomu aj 28.6.2023, kedy sa uskutočnil prvý ročník Školskej olympiády.

      Týmto podujatím  sme si chceli pripomenúť, aký je dôležitý  šport v živote našich detí.

      Šport prináša emócie, pocit víťazstva, radosť z pohybu, spoluprácu a fair play.  

      Tak ako na skutočnej Olympiáde nechýbal olympijský oheň, olympijská vlajka, hymna, sľub súťažiacich a porotcov a pravý olympionik pán Pavol Blažek, ktorý víťazom udelil medaily.

      Deti svoju zdatnosť dokazovali v troch disciplínach: skok do diaľky, beh a hod kriketovou loptičkou. V každej kategórii boli ocenené zvlášť dievčatá a zvlášť chlapci.

       

      Spolupatričnosť, spolupráca, zladenie sa, úsmev a radosť na tvárach všetkých, boli tie najkrajšie ceny, ktoré sa dali získať.

      A v duchu výroku Coubertina : „Na olympijských hrách nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“ sa víťazmi stali všetci.

      Tešíme sa na druhý ročník ŠKOLSKEJ OLYMPIÁDY v roku 2024.

     • Farma Dolinka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Farma Dolinka.

      Keďže je už koniec školského roka za dverami, rozhodli sme sa so žiakmi 1.B triedy užiť si posledné spoločné chvíle na farme Dolinke. Ráno sme nasadli do vlaku a vyrazili sme do Lopeja. Už cesta vlakom bola pre viacerých veľkým zážitkom. Na farme nás majitelia čakali s vedierkom jabĺk, ktorými mohli deti nakŕmiť kozičky a somárikov. Samozrejme deti odložili strach bokom a s radosťou zvieratká nakŕmili. Keď sa zásoby jabĺčok minuli, pokračovali sme hladkaním zajačikov. Následne sme sa boli pozrieť na malé pštrosy, húsky, morky, čierne labute, no najväčší úspech zožali pávy. Videli sme aj alpaky a kengury, ktoré zdieľali spoločný domov so sliepkami. Po spoznaní viacerých zaujímavých zvierat sme pred odchodom vlaku stihli aj osviežujúcu zmrzlinu. Výlet sme si náramne užili.

     • TA JEDNA, TA DVA, TATRY

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album TA JEDNA, TA DVA, TATRY.

      privítali vo svojej nádhere 7.A. Najprv sme sa dosýta vyšantili a vybláznili v TRIKLANDII, kde vznikli zaujímavé fotografie. Neskôr nás ohúrila majestátnosť Tatier. Pekne sme si vyšli na HREBIENOK, kde sme sa ochladili a prešli ešte kúsok okolo Bílikovej chaty k Vodopádom Studeného potoka. Zábavu a oddych si po tvrdej školskej práci zaslúžili všetci :)

     • Olympijský deň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympijský deň.

      Dňa 23.6. 2023 sa na atletickom štadióne Štiavničky konal beh Olympijského dňa banskobystrických škôl. Medzi niektorými MŠ, ZŠ a SŠ sa zúčastnila aj naša Bakoška. Každý z účastníkov mal dobrý pocit zo športovania.

  • Prihlásenie