• Aj ty v IT - Programujeme Microbit

     • V rámci projektu Aj ty v IT naše dievčatá tvorili a programovali Microbit zvieratká (MicroPet). Išlo im to naozaj skvele. Vďaka ich programom sa ich zvieratká necítili osamele. Stačilo im, vždy keď im začalo byť smutno, venovať náležitú pozornosť (dotknúť sa ich, zatriasť nimi) a ich nálada sa hneď zlepšila. Nedivte sa, ak doma začnú používať doteraz nevídané výrazy - krokosvorky, LED diódy, katóda, anóda, reťazec, premenná, kolíky. ;o)

      No a ak by to chceli skúšať doma aj bez microbitu, tak tu je odkaz:

     • Naši animátori na Vianočnej programátorskej súťaži

     • Dnes sa sedem malých animátorov z Bakoss Pixar Studia zúčastnilo 30. ročníka Vianočnej programátorskej súťaže v CVČ Junior. Tohtoročnou téma - Vianoce s rodinou. Súťažili sme v dvoch z troch kategórií.

      Najmladší - tretiaci Miško S. a Peťko O. vytvárali animácie v programe Pivot. Hoci to vyzerá veľmi jednoducho, okrem postavičky nemali v programe žiadne iné obrázky a všetko si museli vytvoriť pomocou pospájaných čiarok a kruhov. No a na súťaži museli svoje príbehy pekne prerozprávať pred divákmi a porotou. Zvládli to skvele!

      Ocenenie si zaslúžia aj za trpezlivosť. Peťkova animácia má 199 a Miškova 443 obrázkov.

      Štvrtáci robili animácie v programe RNA (Revelation Natural Art). Mohlo by to vyzerať, že animáciu skladali z hotových pečiatok, ale veru nie. Popasovať sa museli s dotváraním viacerých miestností a následným použitím týchto obrázkov ako nové pozadia. Niektorým postavičkám museli upraviť a dokresliť časti telíčok. Myslieť museli aj na perspetívu a riešiť pri tvorbe animácií množstvo problémov.

      Aďkova animácia získala v kategórii 3.-4. ročník krásne druhé miesto, Matúško bol v tejto kategórii štvrtý.

      No a najväčší úspech dosiahla naša animátorská trojica piatakov - Viki D., Kiara B. a Jakub Č. Pomocou programu Stop Motion vytvorili krátky animovaný film, ktorý zvíťazil v kategórii 5.-6. ročník. Túto animáciu označila porota aj ako víťaznú v rámci všetkých kategórií.

      Víťazstvo si zaslúžili. Ich animovaný film sa skladá z 412 jednotlivých fotografií, v rámci ktorých hýbali obrovským počtom postavičiek, ich častí (každá postavička sa skladala z 3 častí) a množstvom ďalších rekvizít. Tu si môžete pozrieť krátku zrýchlenú ukážku ich mravenčej práce.

      Všetkým gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie práce. Animátorská súťaž je totiž veľkým zdrojom ďalších inšpirácií.

     • Aj ty v IT

     • Dnes sa Viki, Kiara a Hanka v rámci krúžku Bakoss Pixar Štúdia zúčastnili workshopu, na ktorom programovali LEGO robotov. Naučili sa používať rôzne senzory a programovať roboty tak, aby vykonávali určené činnosti. Po workshope sme skončili na palacinkách. Zaslúžili sme si ich! ;o)

      Robot reagujúci na zvuk.

      Robot s ultrazvukovým senzorom.

     • Všetkovedko a Expert geniality show

     • 28. novembra 2019 sme súťažili v celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko a Expert geniality show.

      Do súťaže Všetkovedko sa zapojilo 27 žiakov 2.-4. ročníka. Ukázali, že veci okolo nás sú zaujímavé a popasovali sa s otázkami  o všeličom.

      Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry, Mozgolamy, Svetobežník...- to boli zasa témy pre 9 žiakov 2.stupňa, ktorí sa neboja myslieť. Zasúťažili si v Expert geniality show.

      Výsledky dostaneme ešte v decembri. Na diplomy si počkajú žiaci do januára.

     • Dnešná práca v Bakoss Pixar Štúdiu

     • Ste zvedaví, na čom aktuálne pracujeme? Pripravujeme sa na súťaž v animovaní vianočných animácií a pracujeme na svojich projektoch. Animačná trojka animuje opäť kreslením na tabuľu, Aďko, Denis a Matúš v programe RNA. Lisa prekresľuje podľa predlohy obrázok pomocou grafického tabletu. A Branko s Jakubom to tentoraz skúšajú s Pivotom.

  • Prihlásenie