Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 1/2019 prenájom telocvične s DPH 03.09.2019 Peter Pecník
Zmluva 390/0122/2019 sponzorský dar 1 866,00 s DPH 21.06.2019 STEFE Banská Bystrica
Zmluva 5/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 Ing.Milan Štefanka
Zmluva 013/FF/121/2019 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva 339/2019-191 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva 6/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 FitKids Banská Bystrica OZ
Zmluva 4 /2019 prenájom telocvične s DPH 23.09.2019 Matúš Lajmon
Zmluva 3/2019 prenájom telocvične s DPH 10.09.2019 KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.
Zmluva 2/2019 prenájom telocvične s DPH 05.09.2019 Renáta Kuchárová
Zmluva Kolektívna zmluva 2020 s DPH 05.02.2020 OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ
Zmluva PP 11/2019-20 pedagogická prax s DPH 18.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva potraviny s DPH 06.09.2019 Accom Slovakia Zš Bakossova Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva potraviny s DPH 02.09.2019 ROČI plus Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva 4/8/2019 poskytovanie služieb pri zbere a odvoze odpadu zo ŠJ s DPH 27.08.2019 EKORECYKLING ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Objednávka 08904 kancelárske potreby 1 025,70 s DPH 16.07.2019 Daffer s.r.o.
Zmluva sprostredkovateľská zmluva s DPH 22.05.2019 Mgr.Miroslava Gašparcová Bella Via
Zmluva 100012318 Zamestnávateľská -doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 01.03.2019 STABILITA d.d.s. a.s.
Zmluva 036/19 potraviny s DPH 28.03.2019 ATC-JR s.r.o.
Zmluva Dodatok č.1 dodávka el.energie s DPH 07.05.2019 Pow-en
Objednávka ŠJ 2 elektrická rúra 1 831,20 s DPH 28.02.2019 STYK SERVIS s.r.o.
zobrazené záznamy: 1-20/1567