Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 1/2021 Oprava strešnej krytiny a interiéru telocvične po zatečení 43 527,85 s DPH 03.03.2021 ANIS BB s.r.o. Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka
Objednávka ŠJ 2 elektrická rúra 1 831,20 s DPH 28.02.2019 STYK SERVIS s.r.o.
Zmluva kúpa a predaj tovaru s DPH 02.09.2020 QUALITED s.r.o.
Zmluva dodávka ovocia a zeleniny s DPH 02.09.2020 ROČI PLUS s.r.o.
Zmluva 6823700769 potraviny s DPH 27.08.2020 Babičkin dvor a.s.
Zmluva 6823700769 potraviny s DPH 02.09.2020 Bohuš Šesták s.r.o.
Objednávka šk.lavice s DPH 02.07.2020 evector s.r.o.
Zmluva sprostredkovateľská zmluva s DPH 22.05.2019 Mgr.Miroslava Gašparcová Bella Via
Zmluva 1 dodatok ku KZ s DPH 01.02.2021 OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ
Zmluva 036/19 potraviny s DPH 28.03.2019 ATC-JR s.r.o.
Zmluva Dodatok č.1 dodávka el.energie s DPH 07.05.2019 Pow-en
Objednávka ŠJ 1 plynový varný sporák 1 831,20 s DPH 28.02.2019 STYK SERVIS s.r.o.
Zmluva darovacia zmluva s DPH 28.04.2020 Diecézna charita Banská Bystrica
Objednávka 12019 oprava podlahy 1 473,60 s DPH 04.03.2019 Peter Snopko SNOSTAV
Objednávka 9/2018 vyhotovenie projektovej dokumentácie elektroinštalácie s DPH 24.10.2018 Ing.Vladimír Bubniak
Zmluva lyžiarsky kurz 114nažiaka s DPH 22.10.2018 Detská rekreácia
Zmluva FF-504-15-007 poskytnutie technického zariadenia s DPH 21.03.2019 CBC Slovakia s.r.o.
Zmluva 109006878 doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 12.04.2019 Spoločnosť AXA d.d.s. a.s. Bratislava
Zmluva darovacia zmluva 3 000,00 s DPH 20.02.2019 Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Zmluva 240/0249/2019 prenájom priestorov s DPH 02.04.2019 STEFE Banská Bystrica
zobrazené záznamy: 1-20/1127