Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 897/2021 Dodatok k zmluve tréneri v škole s DPH 03.02.2023 Úrad vlády Slovenskej republiky ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 06.03.2023
Zmluva 9880373308 poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov s DPH 14.10.2019 Slovenská poisťovňa Allianz ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.10.2019
Zmluva 4 /2019 prenájom telocvične s DPH 23.09.2019 Matúš Lajmon 24.09.2019
Zmluva 6/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 FitKids Banská Bystrica OZ 27.09.2019
Zmluva 339/2019-191 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela 24.09.2019
Zmluva 013/FF/121/2019 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela 24.09.2019
Zmluva 5/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 Ing.Milan Štefanka 27.09.2019
Zmluva 2407085356 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 25.09.2019 GENERALI Poisťovňa, a.s. 26,9,2019
Zmluva 1/2019 dobrovoľnícky program Hlavičky s DPH 30.08.2019 Centrumdobrovoľníctvy, n.o. 02.09.2019
Zmluva odborná prehliadka telocvičného náradia s DPH 18.10.2019 Mesiarik Roman-REVTECH ZŠ s MŠ Jána Bakossa 21.10.2019
Zmluva spolupráca pri realizácií dobrovoľníckeho programu s DPH 16.10.2019 Centrumdobrovoľníctvy, n.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa 17.10.2019
Zmluva 9880373418 poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov s DPH 11.10.2019 Slovenská poisťovňa Allianz ZŠ s MŠ Jána Bakossa 17.10.2019
Zmluva 2/2019 prenájom telocvične s DPH 05.09.2019 Renáta Kuchárová 06.09.2019
Zmluva dohoda o vykonaní praktického vyučovania s DPH 22.10.2019 Súkromná stredná odborná škola pedag.EBG ZŠ s MŠ Jána Bakossa 23.10.2019
Zmluva FFS 502-10-010 poskytnutie techn.zariadenia s DPH 28.10.2019 CBC Slovakia s.r.o. 29.10.2019
Zmluva ZO/2019WBS19039-2 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 22.11.2019 osobný údaj sk.s.r.o. 25.11.2019
Zmluva 2019/BB 031 potraviny s DPH 31.10.2019 Chrien s.r.o. Zš Bakossova Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ 31.10.2019
Zmluva obstaranie zájazdu 42,00 s DPH 02.12.2019 Detská rekreácia 03.12.2019
Zmluva 4/2022 prenájom telocvične s DPH 27.09.2022 Ing.Štefanka Milan Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 27.09.2022
Zmluva 1/2022 prenájom telocvične s DPH 19.09.2022 Peter Pecník Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 19.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2227