Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva darovacia zmluva s DPH 28.04.2020 Diecézna charita Banská Bystrica
Faktúra 8716316345 za plyn s DPH 07.06.2019 SPP a.s. 17.06.2019
Zmluva 339/2019-191 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva 013/FF/121/2019 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva 5/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 Ing.Milan Štefanka
Zmluva 2407085356 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 25.09.2019 GENERALI Poisťovňa, a.s.
Zmluva ZO/2019WBS19039-2 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 22.11.2019 osobný údaj sk.s.r.o.
Zmluva 109006878 doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 12.04.2019 Spoločnosť AXA d.d.s. a.s. Bratislava
Zmluva 240/0249/2019 prenájom priestorov s DPH 02.04.2019 STEFE Banská Bystrica
Zmluva Dodatok č.1 dodávka el.energie s DPH 07.05.2019 Pow-en
Zmluva 036/19 potraviny s DPH 28.03.2019 ATC-JR s.r.o.
Zmluva 6/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 FitKids Banská Bystrica OZ
Zmluva 1/2019 dobrovoľnícky program Hlavičky s DPH 30.08.2019 Centrumdobrovoľníctvy, n.o.
Zmluva 100012318 Zamestnávateľská -doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 01.03.2019 STABILITA d.d.s. a.s.
Zmluva odborná prehliadka telocvičného náradia s DPH 18.10.2019 Mesiarik Roman-REVTECH ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva spolupráca pri realizácií dobrovoľníckeho programu s DPH 16.10.2019 Centrumdobrovoľníctvy, n.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva 9880373308 poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov s DPH 14.10.2019 Slovenská poisťovňa Allianz ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva 9880373418 poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov s DPH 11.10.2019 Slovenská poisťovňa Allianz ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva spracovanie osobných údajov s DPH 27.03.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.
Zmluva sprostredkovateľská zmluva s DPH 22.05.2019 Mgr.Miroslava Gašparcová Bella Via
zobrazené záznamy: 1-20/898