Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 897/2021 Dodatok k zmluve tréneri v škole s DPH 03.02.2023 Úrad vlády Slovenskej republiky ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 06.03.2023
Zmluva FFS 502-10-010 poskytnutie techn.zariadenia s DPH 28.10.2019 CBC Slovakia s.r.o. 29.10.2019
Zmluva 5/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 Ing.Milan Štefanka 27.09.2019
Zmluva 2407085356 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 25.09.2019 GENERALI Poisťovňa, a.s. 26,9,2019
Zmluva 1/2019 dobrovoľnícky program Hlavičky s DPH 30.08.2019 Centrumdobrovoľníctvy, n.o. 02.09.2019
Zmluva odborná prehliadka telocvičného náradia s DPH 18.10.2019 Mesiarik Roman-REVTECH ZŠ s MŠ Jána Bakossa 21.10.2019
Zmluva spolupráca pri realizácií dobrovoľníckeho programu s DPH 16.10.2019 Centrumdobrovoľníctvy, n.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa 17.10.2019
Zmluva 9880373308 poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov s DPH 14.10.2019 Slovenská poisťovňa Allianz ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.10.2019
Zmluva 9880373418 poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov s DPH 11.10.2019 Slovenská poisťovňa Allianz ZŠ s MŠ Jána Bakossa 17.10.2019
Zmluva dohoda o vykonaní praktického vyučovania s DPH 22.10.2019 Súkromná stredná odborná škola pedag.EBG ZŠ s MŠ Jána Bakossa 23.10.2019
Zmluva ZO/2019WBS19039-2 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 22.11.2019 osobný údaj sk.s.r.o. 25.11.2019
Zmluva 339/2019-191 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela 24.09.2019
Zmluva 2019/BB 031 potraviny s DPH 31.10.2019 Chrien s.r.o. Zš Bakossova Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ 31.10.2019
Zmluva 4/9/2022 zber biolog.odpadu zo ŠJ s DPH 30.08.2022 EKORECYKLING ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 02.09.2022
Zmluva obstaranie zájazdu s DPH 06.10.2022 Detská rekreácia s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 21.10.2022
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 05.05.2022 Detská rekreácia s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 17.05.2022
Zmluva spracovanie osobných údajov s DPH 27.03.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o. 28.03.2019
Zmluva darovacia zmluva s DPH 28.04.2020 Diecézna charita Banská Bystrica 28.04.2020
Zmluva 4/9/2020 služb pri zbere a odvoze odpadu s DPH 19.08.2020 EKORECYKLING 19.08.2020
Zmluva kúpa a predaj tovaru s DPH 02.09.2020 QUALITED s.r.o. 02.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2227