Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskatovaní verejných služieb s DPH 14.12.2020 Slovak Telekom a.s.
Zmluva Kolektívna zmluva 2020 s DPH 05.02.2020 OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ
Faktúra 21052 OOPP 190,10 s DPH 27.05.2021 BOMS s.r.o. 27.05.2021
Faktúra 19140 OOPP 58,90 s DPH 09.09.2019 BOMS spol.s.r.o. 15.09.2019
Faktúra 20239 OOPP 632,00 s DPH 21.12.2020 BOMS s.r.o. 21.12.2020
Zmluva 1/2021 Oprava strešnej krytiny a interiéru telocvične po zatečení 43 527,85 s DPH 03.03.2021 ANIS BB s.r.o. Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka
Faktúra 201960286 SPorák 1 831,20 s DPH 21.03.2019 STYK SERVIS s.r.o. 22.03.2019
Zmluva 100012318 Zamestnávateľská -doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 01.03.2019 STABILITA d.d.s. a.s.
Faktúra 20950897 Zákonník práce 207,12 s DPH 10.03.2020 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 10.03.2020
Faktúra 19950969 Zákonník práce 207,12 s DPH 21.03.2019 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 22.03.2019
Faktúra 9119002053 aSc agenga licencia 399,00 s DPH 14.06.2019 aSc s.r.o. 27.06.2019
Faktúra 8412150339 aktualizácia programu 136,68 s DPH 14.07.2021 14.07.2021
Faktúra 9120002102 aktualizácia programu 399,00 s DPH 16.06.2020 aSc s.r.o. 16.06.2020
Faktúra 5590031483 aktualizácia programu 83,65 s DPH 17.09.2019 IVES Košice 27.09.2019
Faktúra 2011001474 aktualizácia programu ŠJ 90,00 s DPH 23.11.2020 SOFT-GL s.r.o. 23.11.2020
Faktúra 1911001526 aktualizácia programu ŠJ 39,24 s DPH 11.11.2019 SOFT-GL s.r.o. 23.11.2019
Faktúra 9121001695 asc agenda 469,00 s DPH 09.06.2021 aSc s.r.o. 09.06.2021
Faktúra 2020103816 chlieb, pečivo 285,27 s DPH 30.10.2020 GM Plus 05.11.2020
Faktúra 2020103331 chlieb, pečivo 321,27 s DPH 30.09.2020 GM Plus 08.10.2020
Faktúra 2019102629 chlieb, pečivo 74,47 s DPH 27.08.2019 GM Plus 27.08.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1567