Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskatovaní verejných služieb s DPH 14.12.2020 Slovak Telekom a.s. 16.12.2020
Zmluva 897/2021 Dodatok k zmluve tréneri v škole s DPH 03.02.2023 Úrad vlády Slovenskej republiky ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 06.03.2023
Zmluva Kolektívna zmluva 2020 s DPH 05.02.2020 OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ 05.02.2020
Faktúra 103101825 Kulifero zošity 18,00 s DPH 30.11.2021 EXPA Pedagogika 30.11.2021 30.11.2021
Zmluva Kúpno-predajná zmluva s DPH 25.08.2022 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 02.09.2022
Faktúra 22030 OOPP 225,20 s DPH 14.03.2022 BOMS s.r.o. 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 21052 OOPP 190,10 s DPH 27.05.2021 BOMS s.r.o. 27.05.2021 27.05.2021
Faktúra 21175 OOPP 289,70 s DPH 12.11.2021 BOMS s.r.o. 12.11.2021 12.11.2021
Faktúra 22210 OOPP 289,30 s DPH 30.11.2022 BOMS s.r.o. 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra 22196 OOPP 712,50 s DPH 16.11.2022 BOMS s.r.o. 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra 20239 OOPP 632,00 s DPH 21.12.2020 BOMS s.r.o. 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 19140 OOPP 58,90 s DPH 09.09.2019 BOMS spol.s.r.o. 15.09.2019 19.09.2019
Faktúra 211582 OOPP 350,10 s DPH 23.11.2021 BOMS s.r.o. 23.11.2021 23.11.2021
Objednávka 8/2021 Oprava malieb a náterov v priestoroch schodísk 11 974,76 s DPH 12.11.2021 SNOSTAV Peter Snopko ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 12.11.2021
Zmluva 1/2021 Oprava strešnej krytiny a interiéru telocvične po zatečení 43 527,85 s DPH 03.03.2021 ANIS BB s.r.o. Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 04.03.2021
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 18.08.2022 Hossa family s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 02.09.2022
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na slepačie vajcia s DPH 03.09.2022 Babičkin dvor, a.s. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 05.09.2022
Zmluva Rámcová zmluva s DPH 05.09.2022 ROČI PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 05.09.2022
Zmluva Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci s DPH 30.08.2022 GM plus s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 02.09.2022
Faktúra 201960286 SPorák 1 831,20 s DPH 21.03.2019 STYK SERVIS s.r.o. 22.03.2019 25.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2227