Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 18013001 kopírovacie služby 85,26 s DPH 16.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 16.01.2019
Faktúra 322019 za stravu zamestnancov 279,30 s DPH 03.12.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.12.2019
Faktúra 2380399323 čistiace prostriedky 1 176,17 s DPH 12.12.2019 Lyreco 14.12.2019
Faktúra 352019 za stravu zamestnancov 923,20 s DPH 12.12.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 31.12.2019
Faktúra 332019 diéta 21,90 s DPH 12.12.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 31.12.2019
Faktúra 592019 služby EaIO 2 171,55 s DPH 12.12.2019 ZŠ J.G.Tajovského, B.Bystrica 16.12.2019
Faktúra 2019103 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 166,80 s DPH 12.12.2019 osobný údaj sk.s.r.o. 13.12.2019
Faktúra 190598 odvoz odpadu 48,00 s DPH 12.12.2019 EKORECYKLING 14.12.2019
Faktúra 20191421 soľ do myčky 24,00 s DPH 10.12.2019 A-Z Gastro, s.r.o. 11.12.2019
Faktúra 2019120000384 za teplo a TUV 6 136,00 s DPH 12.12.2019 Mesto Banská Bystrica 12.12.2019
Faktúra 20191390 riady do ŠJ 2 001,23 s DPH 03.12.2019 A-Z Gastro s.r.o. 06.12.2019
Faktúra 302019 diéta 29,20 s DPH 03.12.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.12.2019
Faktúra 342019 za stravu zamestnancov 201,95 s DPH 12.12.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 31.12.2019
Faktúra 312019 za stravu zamestnancov 1 276,80 s DPH 03.12.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.12.2019
Faktúra 8247305267 telefón 32,02 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom a.s. 18.12.2019
Faktúra 875517302 za plyn 110,00 s DPH 12.12.2019 SPP a.s. 16.12.2019
Faktúra 70709508 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 12.12.2019 KOMENSKÝ s.r.o. 31.01.2020
Faktúra 2380396425 kalendáre 3,44 s DPH 06.12.2019 Lyreco 12.12.2019
Faktúra 111916352 čistenie rohoží 43,31 s DPH 12.12.2019 Elis Textile Care SK s.r.o. 14.12.2019
Faktúra 1019120190 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 06.12.2019 osobný údaj sk.s.r.o. 12.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/839