Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 18013001 kopírovacie služby 85,26 s DPH 16.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 16.01.2019
Faktúra 6823700769 poistenie majetku 240,61 s DPH 19.03.2020 Komunálna poisťovňa a.s. 19.03.2020
Faktúra 2031566 čistenie rohoží 18,24 s DPH 10.03.2020 Lindstrom s.r.o. 10.03.2020
Faktúra 200005 zhotovenie a montáž mreží 1 374.00 s DPH 10.03.2020 Peter Snopko SNOSTAV 10.03.2020
Faktúra 200250843 hmotná núdza pomôcky 66,40 s DPH 10.03.2020 Daffer s.r.o. 10.03.2020
Faktúra 2001101697 tonery 54,62 s DPH 10.03.2020 XEPAP,spol.s.r.o. 10.03.2020
Faktúra 8130433834 za plyn 119,00 s DPH 10.03.2020 SPP a.s. 10.03.2020
Faktúra 20200174 oprava myčky 32,40 s DPH 10.03.2020 A-Z Gastro s.r.o. 10.03.2020
Faktúra 2020030000384 za teplo a TUV 6 136,00 s DPH 10.03.2020 Mesto Banská Bystrica 10.03.2020
Faktúra 202060279 oprava plynu 118,14 s DPH 19.03.2020 STYK SERVIS s.r.o. 19.03.2020
Faktúra 202060276 revízia plynu 510,00 s DPH 19.03.2020 STYK SERVIS s.r.o. 19.03.2020
Faktúra 05220 revízia bleskozvodov 383,03 s DPH 19.03.2020 JEEL, s.r.o. 19.03.2020
Faktúra 2000099 oprava zvoncov 30,00 s DPH 19.03.2020 MIKROHUKO spol.s.r.o. 19.03.2020
Faktúra 2001101984 tonery 19,93 s DPH 19.03.2020 XEPAP,spol.s.r.o. 19.03.2020
Faktúra 112002768 čistenie rohoží 43,31 s DPH 10.03.2020 Elis Textile Care SK s.r.o. 10.03.2020
Faktúra 20200296 pracovné stoly 2 979,60 s DPH 27.03.2020 A-Z Gastro s.r.o. 27.03.2020
Faktúra 92020 za stravu zamestnancov 534,40 s DPH 27.03.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 27.03.2020
Faktúra 82020 za stravu zamestnancov 116,90 s DPH 27.03.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 27.03.2020
Faktúra 72020 diéta 13,14 s DPH 27.03.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 27.03.2020
Faktúra 8255828821 mobil 67,48 s DPH 27.03.2020 Slovak Telekom a.s. 27.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/957