Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva PP 11/2019-20 pedagogická prax s DPH 18.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva potraviny s DPH 02.09.2019 ROČI plus Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva Dodatok č.1 dodávka el.energie s DPH 07.05.2019 Pow-en
Zmluva sprostredkovateľská zmluva s DPH 22.05.2019 Mgr.Miroslava Gašparcová Bella Via
Zmluva kúpa a predaj tovaru s DPH 02.09.2020 QUALITED s.r.o.
Zmluva 4/9/2020 služb pri zbere a odvoze odpadu s DPH 19.08.2020 EKORECYKLING
Zmluva 390/0122/2019 sponzorský dar 1 866,00 s DPH 21.06.2019 STEFE Banská Bystrica
Zmluva VK/10/08/041 virtuálna knižnica s DPH 13.03.2019 KOMENSKÝ s.r.o.
Zmluva SC/19/02/071 Študentský časopis bez námahy s DPH 11.03.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.
Zmluva 4/8/2019 poskytovanie služieb pri zbere a odvoze odpadu zo ŠJ s DPH 27.08.2019 EKORECYKLING ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva potraviny s DPH 06.09.2019 Accom Slovakia Zš Bakossova Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva 2407085356 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 25.09.2019 GENERALI Poisťovňa, a.s.
Zmluva FF-504-15-007 poskytnutie technického zariadenia s DPH 21.03.2019 CBC Slovakia s.r.o.
Zmluva obstaranie zájazdu 42,00 s DPH 02.12.2019 Detská rekreácia
Zmluva 2019/BB 031 potraviny s DPH 31.10.2019 Chrien s.r.o. Zš Bakossova Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva ZO/2019WBS19039-2 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 22.11.2019 osobný údaj sk.s.r.o.
Zmluva 240/0249/2019 prenájom priestorov s DPH 02.04.2019 STEFE Banská Bystrica
Zmluva darovacia zmluva 3 000,00 s DPH 20.02.2019 Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Zmluva 109006878 doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 12.04.2019 Spoločnosť AXA d.d.s. a.s. Bratislava
Zmluva 100012318 Zamestnávateľská -doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 01.03.2019 STABILITA d.d.s. a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/898