Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 6/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 FitKids Banská Bystrica OZ
Zmluva FFS 502-10-010 poskytnutie techn.zariadenia s DPH 28.10.2019 CBC Slovakia s.r.o.
Zmluva 2019/BB 031 potraviny s DPH 31.10.2019 Chrien s.r.o. Zš Bakossova Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva ZO/2019WBS19039-2 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 22.11.2019 osobný údaj sk.s.r.o.
Zmluva dodávka ovocia a zeleniny s DPH 02.09.2020 ROČI PLUS s.r.o.
Zmluva 3/2019 prenájom telocvične s DPH 10.09.2019 KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.
Zmluva spracovanie osobných údajov s DPH 27.03.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.
Zmluva 4 /2019 prenájom telocvične s DPH 23.09.2019 Matúš Lajmon
Zmluva potraviny s DPH 06.09.2019 Accom Slovakia Zš Bakossova Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva potraviny s DPH 02.09.2019 ROČI plus Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva dohoda o vykonaní praktického vyučovania s DPH 22.10.2019 Súkromná stredná odborná škola pedag.EBG ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva 4/8/2019 poskytovanie služieb pri zbere a odvoze odpadu zo ŠJ s DPH 27.08.2019 EKORECYKLING ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva sprostredkovateľská zmluva s DPH 22.05.2019 Mgr.Miroslava Gašparcová Bella Via
Zmluva 4/9/2020 služb pri zbere a odvoze odpadu s DPH 19.08.2020 EKORECYKLING
Zmluva darovacia zmluva 1 500.01 s DPH 04.03.2020 Taipejská reprezemtačná kancelária
Zmluva 6823700769 potraviny s DPH 27.08.2020 Babičkin dvor a.s.
Zmluva 6823700769 potraviny s DPH 02.09.2020 Bohuš Šesták s.r.o.
Zmluva darovacia zmluva s DPH 28.04.2020 Diecézna charita Banská Bystrica
Zmluva VK/10/08/041 virtuálna knižnica s DPH 13.03.2019 KOMENSKÝ s.r.o.
Zmluva SC/19/02/071 Študentský časopis bez námahy s DPH 11.03.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.
zobrazené záznamy: 1-20/1125