Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18013001 kopírovacie služby 85,26 s DPH 16.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 16.01.2019 04.03.2019
Faktúra 2211286060 vodné,stočné, zrážková voda 891,48 s DPH 14.12.2021 Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. 14.12.2021 14.12.2021
Faktúra 21120162 knihy 660,00 s DPH 13.12.2021 CBS spol.s.r.o. 13.12.2021 13.12.2021
Faktúra 210677 šk.pomôcky 262 360,00 s DPH 14.12.2021 E.N.E.S spo.s.r.o. 14.12.2021 14.12.2021
Faktúra 212016139 kancelárske potreby 528,80 s DPH 14.12.2021 Daffer s.r.o. 14.12.2021 14.12.2021
Faktúra 20210006 demontáž ventilácie ŠJ 5 013,60 s DPH 14.12.2021 Carpat estate s.r.o. 14.12.2021 14.12.2021
Faktúra 20210005 demontáž potrubia 8 466,00 s DPH 14,12,2021 Carpat estate s.r.o. 14.12.2021 14.12.2021
Faktúra 20210004 demontáž obkladu a maľovanie 4 243,49 s DPH 14.12.2021 Carpat estate s.r.o. 14.12.2021 14,12.2021
Faktúra 6823700769 poistenie majetku 240,61 s DPH 14.12.2021 Komunálna poisťovňa a.s. 14,12.2021 14.12.2021
Faktúra 302021 diéta 18,19 s DPH 13.12.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 13.12.2021 13.12.2021
Faktúra 101716994 časopis 20,60 s DPH 14.12.2021 Slovenská Pošta a.s. 14.12.2021 14.12.2021
Faktúra 22207618 šk.pomôcky 220,00 s DPH 14.12.2021 NOMIland s.r.o. 14.12.2021 14.12.2021
Faktúra 221205880 kan.stoličky 236,40 s DPH 15.12.2021 B2BBPartner s.r.o. 15.12.2021 15.12.2021
Faktúra 12211972 revízia výťahov 80,40 s DPH 15.12.2021 Slovakia lift s.r.o. 15.12.2021 15.12.2021
Faktúra 5220173813 el.varič 19,90 s DPH 16.12.2021 NAY 16.12.2021 16.12.2021
Faktúra 8441250480 školenie 42,00 s DPH 17.12.2021 Solitea VEMA 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 521046506 učebnice 24,97 s DPH 17.12.2021 Pre školy.sk s.r.o. 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 322021 za stravu zamestnancov 699,20 s DPH 13.12.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 13.12.2021 13.12.2021
Faktúra 1036115212 zametací stroj 257,98 s DPH 13.12.2021 Steps Nitra 13.12.2021 13.12.2021
Faktúra 2238132 čistenie rohoží 19,27 s DPH 21.12.2021 Lindstrom s.r.o. 21.12.2021 21.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2537