Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2019002307 potraviny 417,40 s DPH 08.04.2019 Šesták 15.04.2019
Faktúra 2020004761 potraviny 497,90 s DPH 05.11.2020 Šesták 05.11.2020
Faktúra 2019002919 potraviny 458,26 s DPH 13.05.2019 Šesták 17.05.2019
Faktúra 2020005134 potraviny 339,48 s DPH 26.11.2020 Šesták 27.11.2020
Faktúra 201900304 potraviny 239,90 s DPH 16.05.2019 Šesták 17.05.2019
Faktúra 2020001668 potraviny 619,97 s DPH 02.03.2020 Šesták 06.03.2020
Faktúra 2020001671 potraviny 109,12 s DPH 02.03.2020 Šesták 06.03.2020
Faktúra 2020003697 potraviny 632,75 s DPH 17.09.2020 Šesták 25.09.2020
Faktúra 2020004988 potraviny 377,97 s DPH 19.11.2020 Šesták 20.11.2020
Faktúra 2020001888 potraviny 121,62 s DPH 09.03.2020 Šesták 12.03.2020
Faktúra 2020001887 potraviny 524,86 s DPH 09.03.2020 Šesták 12.03.2020
Faktúra 2019007100 potraviny 481,68 s DPH 02.12.2019 Šesták 06.12.2019
Faktúra 2019003434 potraviny 225,82 s DPH 06.06.2019 Šesták 07.06.2019
Faktúra 2019001755 potraviny 96,35 s DPH 14.03.2019 Šesták 19.03.2019
Faktúra 2019007300 potraviny 117,86 s DPH 09.12.2019 Šesták 10.12.2019
Faktúra 2019001424 potraviny 388,88 s DPH 28.02.2019 Šesták 28.02.2019
Faktúra 2019005465 potraviny 183,25 s DPH 03.10.2019 Šesták 09.10.2019
Faktúra 2020004670 potraviny 445,85 s DPH 29.10.2020 Šesták 29.10.2020
Faktúra 2019001318 potraviny 173,93 s DPH 21.02.2019 Šesták 28.02.2019
Faktúra 2020002445 potraviny 607,40 s DPH 11.06.2020 Šesták 12.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1127