• Informácia o riaditeľskom voľne
    • Na základe platnej legislatívy, udeľuje riaditeľstvo ZŠ s MŠ J. Bakossa dňa 20.11.2019 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ z dôvodu organizačného zabezpečenia testovania žiakov 5. ročníkov. Prevádzka materskej školy, vyučovanie v 1. - 4. ročníkoch ZŠ, a činnosť v ŠKD zostáva zachovaná.
    • Kliknutím na nadpis si zobrazíte informácie k testovaniu T5 2019, vrátane harmonogramu testovania. Nájdete tam aj odkazy na minuloročné testy. Ak si chcete so svojim dieťaťom testovanie vyskúšať, použite priložené odpoveďové hárky.
    • POZOR! Zmena umiestnenia informácií o stravovaní
    • Informácie o stravovaní pre MŠ aj ZŠ nájdete v sekcii Na každý deň.
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Používame EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, rozvrh či suplovanie. Všetko potrebné nájdete v hlavnej ponuke Na každý deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Upozornenie
    • 7. 11. 2019
    • Prosíme rodičov, aby skontrolovali svojim deťom vlasy. V škole sa objavili vši, radi by sme zabránili ich šíreniu. Ďakujeme za spoluprácu.

    • Čítať viac
    • Oznámenie o riaditeľskom voľne
    • 5. 11. 2019
    • Na základe platnej legisltívy, udeľuje riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jána Bakossa dňa 20.11.2019 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia testovania žiakov 5. ročníkov.

     Prevádzka materskej školy, vyučovanie v 1. - 4. ročníkoch ZŠ, a činnosť v ŠKD zostáva zachovaná.

    • Čítať viac
    • Návrat na dedinu
    • 3. 11. 2019
    • NÁVRAT NA DEDINU - tak sme nazvali podujatie školskej knižnice, konané 28.10. v rámci 15. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Tohtoročnou témou bolo 145. výročie J. G. Tajovského. Spoznávali sme život a tvorbu J. G. Tajovského, dedinské zvyky a obyčaje, čítali poviedky, hrali divadlo ... a piekli chlieb. Áno, chlieb, pretože aj vôňa čerstvo upečeného chleba patrí k obrazu dediny.

    • Čítať viac
    • Tvorivé dielne v Thurzovom dome
    • 27. 10. 2019
    • Žiaci prvého stupňa tvorili svojich anjelov strážnych spolu s tetami z Thurzovho domu.

    • Čítať viac
    • Jesnná výstavka
    • 27. 10. 2019
    • Uplynulý týždeň sme sa so žiakmi prvého stupňa venovali jesenným plodom. Vytvorili sme krásnu výstavku z vecí, ktoré nám ponúka sama príroda.

    • Čítať viac
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Utorok 12. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • Strašidelné popoludnie v ŠKD
   • Športové popoludnie v ŠKD
   • Plavecký výcvik druhákov, tretiakov a piatakov
   • ŠKD - Pasovačka prvákov za čitateľa Knižnice Mikuláša Kováča
   • Pasovačka prvákov
   • Pasovačka prvákov
   • Deň detí v MŠ
   • MŠ - Zo života detí v triede Motýle
   • MŠ - Zo života detí v triede Lienky
   • Plán práce

   • na november

    4. 11. - Informačný deň pre rodičov od 16:00 do 18:00 hod.

    4. - 8. 11. - Korčuliarsky kurz - 1. ročník

    6. 11. - Deň materských škôl

    11. - 15. 11. - Korčuliarsky kurz - 2. ročník

    11. - 15. 11. - iBobor

    12. 11. - Olympiáda ľudských práv

    13. 11. - Týždeň protidrogovej prevencie

    14.11. - Komparo - 8. ročník

    15. 11. - Deň demokracie

    15. 11. - Domáce kolo matematickej olympiády Z5, Z9

    18. 11. - Pedagogická rada za 1. štvrťrok školského roka

    20. 11. - Testovanie 5

    20. 11. - Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka

    22. 11. - Otvorenie technickej škôlky

    28. 11. - Technická olympiáda - okresné kolo

    28. 11. - Všetkovedko - súťaž 2. - 4. ročník

    Ďalšie akcie:

    Školské kolo Šaliansky Maťko

    Dopravná výchova - 1. stupeň ZŠ

    Príprava na obdobie adventu a vianočné trhy

  • Prihlásenie