• Vitajte na stránkach našej školy
    • Používame EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, rozvrh či suplovanie. Všetko potrebné nájdete v hlavnej ponuke Na každý deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Zber papiera
    • Základná škola s MŠ Jána Bakossa organizuje zber papiera (okrem kartónov) v termíne od 21.9.2020 – 2.10.2020. Za prinesený papier už vopred ďakujeme.
  • OZNAM

   V zmysle usmernení vydaných MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR, v snahe dodržiavať aktuálne hygienické a  epidemiologické opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia COVID-19 je 

   ZAKÁZANÝ VSTUP CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV ŠKOLY

   Výnimku majú osoby, ktoré majú povolený  vstup potvrdený riaditeľom školy a pri vstupe do budovy odovzdajú podpísané čestné prehlásenie o bezinfekčnosti danej osoby.

   Na komunikáciu externých osôb so školou počas tohto obdobia odporúčame využívať tieto kontakty:

   e-mail:  skola@zsbakbb.edu.sk  alebo telefón 048/415 33 01

  • Základná škola s MŠ Jána Bakossa organizuje

   zber papiera
   (okrem kartónov)

   v termíne od 21.9.2020 – 2.10.2020.

   Za prinesený papier už vopred ďakujeme.

    

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Štvrtok 1. 10. 2020
  • Fotogaléria

   • Karantenníček z 1.A (pokračovanie)
   • Karantenníček z 1.A
   • Hráme sa a poznávame svet v MŠ
   • Karneval v ŠKD
   • Talentík ŠKD
   • Vianočné trhy
   • Korčuliarsky výcvik prvákov a druhákov
   • Strašidelné popoludnie v ŠKD
   • Športové popoludnie v ŠKD
   • Plán práce

   • na september

    3. 9. - Triedne schôdze ZR v MŠ a doplňujúce voľby do Rady školy

    do 16. 9. - Odovzdať vzdelávacie pokukazy

    21. 9. o 16:30 - Triedne schôdze ZR

    21. - 2.10. - Zber papiera

    28. 9. - Svetový deň mlieka

    Ďalšie aktivity:

    Fotografovanie žiakov 1. ročníkov

    Európsky deň jazykov

    Pasovačka prvákov

    Zážitky zprázdnin výstava 1. stupeň

    Záložka do knihy spája školy

    Návšteva knižnice M. Kováča + pasovanie prvákov (ŠKD)

    Ahoj škôlka športovo-zábavné dopoludnie s deťmi

  • Prihlásenie