• Noc výskumníkov online

   Každoročne sa v jeseni zúčastňujeme Európskej noci výskumníkov. Tento rok nám doba covidová zmarila túto možnosť. Nič však nie je stratené! V piatok 27.11. sa napriek tomu môžete zúčastniť rôznych aktivít Noci výskumníkov, ktoré sa budú konať tentoraz online. Vyberte si nejakú zaujímavú prednášku, zapojte sa do súťaží...

   A mimochodom, po návrate do školy vás budú čakať balíčky vedeckého kuriéra, s ktorými zažijete veľa zaujímavých pokusov aj strategická hra Výskumníci. ;o)

   Viac informácií nájdete na stránke https://www.nocvyskumnikov.sk.

  • OZNAM O ZÁKAZE VSTUPU DO BUDOVY
   A O VÝNIMKÁCH ZO ZÁKAZU VSTUPU DO OBJEKTU


   Preštudujte si, prosím, Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu.

   Na komunikáciu externých osôb so školou počas tohto obdobia odporúčame využívať tieto kontakty:

   e-mail:  skola@zsbakbb.edu.sk  alebo telefón 048/415 33 01

  • Oznámenie

   Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole

   prerušuje dochádzku do materskej školy
   v dňoch 2. novembra 2020 a 9. novembra 2020.

   z organizačných a prevádzkových dôvodov.

  • Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

   Upozorňujeme rodičov, aby si preštudovali  Usmernenie MŠ zo dňa 27.10.2020.

  • Pokyny k dištančnému vzdelávaniu žiakov pre všetkých zákonných zástupcov žiakov

   Pokyny_k_distancnemu_vzdelavaniu_ziakov.pdf

  • Aktivácia školských licencií Office 365

   Všetky deti MŠ, žiaci ZŠ a zamestnanci školy majú k dispozícii školské licencie Office 365. V rámci tohto kancelárskeho balíka nájdete aj Microsoft Teams, ktorý bude v čase mimoriadnej situácie slúžiť na komunikáciu rodičov so školou  (online stretnutia ZRPŠ, Rady rodičov) a v prípade potreby aj na dištančné vzdelávanie žiakov. Aby ste tieto licencie mohli využívať, je potrebné urobiť nasledovné:

   1. Aktivujte si konto (prihlasovacie meno a heslo ste dostali/dostanete od triednej učiteľky) na stránke https://www.office.com   - viď toto 1,5 minútové video https://www.youtube.com/watch?v=Vko2Wf7wmqo

   Po prvom prihlásená bude systém vyžadovať zmenu hesla. Nové heslo si rozhodne zapíšte!!! Škola nevie vygenerovať nové heslo. Budeme oň musieť požiadať správcu siete, ktorý pracuje v škole len raz do týždňa.
    
   2. Po prihlásení sa vám zobrazia všetky aplikácie, ktoré máte k dispozícii. Je tam aj Microsoft Teams. Funguje dobre online na prehliadačoch Chrom a Edge. Je však lepšie si ho nainštalovať do PC, aby ste všetko nemuseli riešiť online. Urobiť tak môžete z tejto stránky https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/education
    
   3. Žiaci budú v rámci tried priradený do tímov. V MŠ bude len tím rodičov, na 1. stupni ich bude menej (pri normálnom vzdelávaní len jeden rodičovský tím), na druhom stupni viac - mimo triedneho tímu aj tímy pre jednotlivé predmety. Prostredníctvom triedneho tímu budú prebiehať aj schôdzky ZRPŠ.
   Postup pripojenia k tímu je nasledovný:
   • Po spustení Teams vpravo hore vidíte tlačidlo
    

   • Po jeho stlačení sa zobrazí nasledovná ponuka
    

   • Do okienka označeného šípkou zadáte kód, ktorý dostanete od vyučujúceho. Takto sa stávate súčasťou tohto tímu, kód už nebudete potrebovať.
    

   Postup prihlásenia k tímom precvičíme so žiakmi 2. stupňa v rámci hodín informatiky. Mladších žiakov pripoja k tímom rodičia.

   Dúfame, že tento spôsob komunikácie nebudeme dlho potrebovať, ale musíme sa naň pripraviť. Za spoluprácu ďakujeme.

    • Výsledky iBobra
    • 24. 11. 2020
    • Od 10. do 16. novembra sa naši žiaci zúčastnili informatickej súťaže iBobor. Niektorí sa do nej zapojili priamo v škole, iní z domu. A tu sú výsledky ich práce:

     Do iBobra sa zapojilo:

     28 tretiakov, z nich bolo 8 úspešných riešiteľov;

     17 štvrtákov, z nich bolo 12 úspešných riešiteľov;

     2 piataci - obaja úspešní riešitelia;

    • Výsledky iBobra: Čítať viac
    • Všetkovedko
    • 20. 11. 2020
    • 1.decembra na našej škole bude prebiehať obľúbená súťaž VŠETKOVEDKO organizovaná spoločnosťou TALENTÍDA n.o. Zabojovať sa chystá 36 žiakov 2.-4.ročníka.

     Termín Všetkovedka sa nezadržateľne blíži. Sme radi, že aj v tomto neľahkom roku sa do súťaže zapojí takmer 18 000 žiakov z celého Slovenska. Veríme, že Všetkovedko ich aj tento rok niečo nové naučí a dá im šancu zažiť pocit hrdosti na svoj výkon.

    • Všetkovedko: Čítať viac
    • iBobor
    • 6. 11. 2020
    • Na školskej stránke nájdete informácie o informatickej súťaži iBobor. Prosím, pozorne si ich prečítajte. Nie je určená len pre tých, čo sa informatiku učia. Do súťaže sme prihlásili všetkých žiakov, keďže by v tejto situácii bolo zisťovanie záujmu problematické. Súťaž je však dobrovoľná. Je na vás, či zaslané kódy využijete a vyskúšate si svoje schopnosti, alebo nie.

    • iBobor: Čítať viac
    • Medzinárodný deň školských knižníc a Potteriáda
    • 28. 10. 2020
    • Medzinárodný deň školských knižníc - sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

    • Medzinárodný deň školských knižníc a Potteriáda: Čítať viac
    • Svetový deň zdravej výživy
    • 21. 10. 2020
    • 16. október nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť.

     Ako vnímajú zdravý životný štýl žiaci 1. - 4. ročníka sme mali možnosť presvedčiť sa v piatkových dopoludňajších hodinách, kedy každá trieda spracovala tému svojimi očami a vlastnými chutnými nápadmi.

    • Svetový deň zdravej výživy: Čítať viac
    • 30.9. - Deň mlieka na našej škole
    • 4. 10. 2020
    • Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou udalosťou podporovanou Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne výrobky plnohodnotne vyživujú rastúci detský organizmus. Hlavnou úlohou tohto dňa je dôležitosť mlieka v detskom jedálničku.

     Preto sme aj my na naše škole zorganizovali akciu k tomuto dňu. Naše pani kuchárky pre žiakov 1.stupňa pripravili mliečnu desiatu. V triede si deti spolu s pani učiteľkami pripravili zaujímavé aktivity.

    • 30.9. - Deň mlieka na našej škole: Čítať viac
    • Aktivácia školských licencií Office 365
    • 1. 10. 2020
    • Na úvodnú stránku sme pridali postup aktivácie školských licencií Office 365. Podľa návodu si aktivujte licenciu čo najskôr, aby sme v prípade potreby vedeli plynule prejsť na dištančné vzdelávanie.

    • Aktivácia školských licencií Office 365: Čítať viac
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Piatok 27. 11. 2020
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie