• Oznam pre rodičov

    

   Materská škola

   Prevádzka pokračuje prezenčnou formou "prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce".

   Pri nástupe dieťaťa do MŠ je rodič povinný predložiť vyplnené čestné vyhlásenie - tlačivo nájdete vpravo. Tlačivo môžete vyplniť aj pri príchode do školy.

   _______________________________________________________________________________________________________

   Základná škola – 2. stupeň

   Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

   Základná škola – 1. stupeň

   Prevádzka 1. stupňa ZŠ pokračuje prezenčnou formou "prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu".

   Pri nástupe žiaka do ZŠ je rodič povinný predložiť vyplnené čestné vyhlásenie - tlačivo nájdete vpravo. Tlačivo môžete vyplniť aj pri príchode do školy.

   V prípade, že sa žiak 1. stupňa nezúčastňuje prezenčného vyučovania, škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu. Zákonní zástupcovia žiaka sú povinní kontaktovať sa s vyučujúcimi ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonní zástupcovia neurobia v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy je povinný kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

   _______________________________________________________________________________________________________

   Vzdelávanie je možné len za podmienky absolvovania antigénového/PCR testu jedného z rodičov žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Výsledok testu musí byť negatívny a nemôže byť starší ako 7 dní. Netestujú sa zákonní zástupcovia, ktorí spĺňajú výnimky vyhlášky ÚVZ SR č. 14/2021.

   Na testovanie môžete v Banskej Bystrici využiť niektoré zo súkromných mobilných odberových miest, ich zoznam nájdete tu:  https://www.health.gov.sk/?ag-momV školách sa testovať nebude.

    

  • Aktivácia školských licencií Office 365

   Všetky deti MŠ, žiaci ZŠ a zamestnanci školy majú k dispozícii školské licencie Office 365. V rámci tohto kancelárskeho balíka nájdete aj Microsoft Teams, ktorý bude v čase mimoriadnej situácie slúžiť na komunikáciu rodičov so školou  (online stretnutia ZRPŠ, Rady rodičov) a v prípade potreby aj na dištančné vzdelávanie žiakov. Aby ste tieto licencie mohli využívať, je potrebné urobiť nasledovné:

   1. Aktivujte si konto (prihlasovacie meno a heslo ste dostali/dostanete od triednej učiteľky) na stránke https://www.office.com   - viď toto 1,5 minútové video https://www.youtube.com/watch?v=Vko2Wf7wmqo

   Po prvom prihlásená bude systém vyžadovať zmenu hesla. Nové heslo si rozhodne zapíšte!!! Škola nevie vygenerovať nové heslo. Budeme oň musieť požiadať správcu siete, ktorý pracuje v škole len raz do týždňa.
    
   2. Po prihlásení sa vám zobrazia všetky aplikácie, ktoré máte k dispozícii. Je tam aj Microsoft Teams. Funguje dobre online na prehliadačoch Chrom a Edge. Je však lepšie si ho nainštalovať do PC, aby ste všetko nemuseli riešiť online. Urobiť tak môžete z tejto stránky https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/education
    
   3. Žiaci budú v rámci tried priradený do tímov. V MŠ bude len tím rodičov, na 1. stupni ich bude menej (pri normálnom vzdelávaní len jeden rodičovský tím), na druhom stupni viac - mimo triedneho tímu aj tímy pre jednotlivé predmety. Prostredníctvom triedneho tímu budú prebiehať aj schôdzky ZRPŠ.
   Postup pripojenia k tímu je nasledovný:
   • Po spustení Teams vpravo hore vidíte tlačidlo
    

   • Po jeho stlačení sa zobrazí nasledovná ponuka
    

   • Do okienka označeného šípkou zadáte kód, ktorý dostanete od vyučujúceho. Takto sa stávate súčasťou tohto tímu, kód už nebudete potrebovať.
    

   Postup prihlásenia k tímom precvičíme so žiakmi 2. stupňa v rámci hodín informatiky. Mladších žiakov pripoja k tímom rodičia.

   Dúfame, že tento spôsob komunikácie nebudeme dlho potrebovať, ale musíme sa naň pripraviť. Za spoluprácu ďakujeme.

    • Vzdelávanie žiakov v týždni od 22.2.2021
    • 18. 2. 2021
    • Na webovú stránku školy sme zverejnili informácie k vzdelávaniu detí v MŠ a žiakov 1.stupňa ZŠ v týždni od 22.2.2021, spolu s informáciami o testovaní zákonných zástupcov. Nájdete tu aj povinné tlačivo čestného vyhlásenia a informácie k nemu. Prosíme, aby si ich preštudovali rodičia žiakov, ktorých sa to týka. Zároveň upozorňujeme na informáciu pre tých rodičov žiakov 1. stupňa, ktorých deti do školy nenastúpia.

    • Vzdelávanie žiakov v týždni od 22.2.2021: Čítať viac
    • Projekt Enter
    • 12. 2. 2021
    • Naša škola sa zapojila do výzvy Telekomu a prostredníctvom projektu Enter získala finančné prostriedky na kúpu micro:bitov a k nim aj robotických nadstavieb a senzorov. V tomto roku sa pomocou nich učíme programovať. Zatiaľ len začíname a keďže nemôžeme chodiť do školy, fungovanie programov vidíme na simulátore. Ale máme medzi nami aj žiakov, ktorí sa programovaniu venujú už dlhšie, takže jednoduchá úloha im nestačí. A tak z "obyčajnej úlohy" sa stane poriadne dobrodružstvo. Predstavujeme vám prácu Mareka D. M. zo 7.A.

    • Projekt Enter: Čítať viac
    • List od ministra školstva
    • 12. 2. 2021
    • Naša žiačka - Laura H. z 4.A sa zapojila do výzvy na vytvorenie Vianočného pozdravu ministra školstva. Za svoju krásnu prácu, dostala list s poďakovaním priamo od pána ministra. Gratulujeme!

    • List od ministra školstva: Čítať viac
    • Informácie k otváraniu škôl od 8. 2. 2021
    • 5. 2. 2021
    • Na webovú stránku školy sme zverejnili informácie k vzdelávaniu detí v MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ, spolu s informáciami o testovaní zákonných zástupcov. Nájdete tu aj povinné tlačivá čestných vyhlásení a informácie k nim. Prosíme, aby si ich preštudovali rodičia žiakov, ktorých sa to týka.

     Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

    • Informácie k otváraniu škôl od 8. 2. 2021: Čítať viac
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Nedeľa 7. 3. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie