Menu

Partners






Aktuálne

Aktivity

Základná škola Jána Bakossa

organizuje

ZBER PAPIERA

/okrem kartónov/

v termíne od 28.5.2018 – 8.6.2018

Za prinesený papier už vopred ďakujeme.

 

 

Pondelok 16. 7. 2018

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 16.7.2018)
Zajtra (Utorok 17.7.2018)
Adam Ivan (3.A)
Dominika Ivanová (5.A)

Novinky

OZNAM PRE RODIČOV!!!

Oznámenie o riaditeľskom voľne


Riaditeľka ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica v súlade so zákonom 245/2008
Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom na deň 20. 11. 2017 (pondelok) riaditeľské
voľno z dôvodu odstávky elektrickej energie v čase od 8 30 do 15 30 hod. Zároveň Vám
oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ, ŠKD

Vo vyučovaní sa bude pokračovať  21. novembra 2017 (utorok).

 

 

Novinky

Adresa Školy

  • Základná škola Jána Bakossa
    Bakossova 5,
    97401
    Banská Bystrica
  • 048/4153301 (kancelária riaditeľky školy)
    048/4126134 (školská jedáleň)

Fotogaléria