Menu

Partners


Aktuálne

POZOR !!!

Vážení rodičia

plenárna schôdza ZR sa bude konať dňa 13. 9. 2018 o 16.00 v školskej jedálni.

Po plenárnej schôdzi sa budú konať triedne schôdzky ZR, na ktorých prebehne voľba členov do rady školy. Viac info : Rada_skoly.pdf

Rada_skoly_(1).docx

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že od 1. 9. 2018 dochádza z dôvodu zlúčenia základnej školy s materskou školou k zmene názvu školy na:

Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Číslo bankového účtu pre účely úhrady poplatkov za školské stravovanie ostáva nezmenené.

 

 

Sobota 22. 9. 2018

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 22.9.2018)
Linda Magdaléna Antalová (2.B)
Kevin Záslav (1.B)
Zajtra (Nedeľa 23.9.2018)
Tomáš Bečkei (9.A)
Lukáš Bokor (1.A)

Novinky

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

  Ubehol rok, ako sa v budove našej školy začali ozývať hlasy z dvoch škôlkarskych tried. A dnes, výsledkom tejto veľkej zmeny, je jej nový názov- ZŠ s MŠ Jána Bakossa. V septembri sa brána školy opäť otvorila a privítala svojich žiakov, škôlkarov, pedagógov a ostatných zamestnancov. Na prváčikov čakali ich nové pani učiteľky. Hneď potom sa zaplnila miestnosť jedálne a zazneli tóny štátnej hymny, slová básnika M.Rúfusa za zvukov fujari v podaní školníka pána Vladimíra Homolu a veselé verše štvrtáka Mateja. Nasledoval príhovor pani riaditeľky Mgr.Margity Karakovej. Špeciálnym hosťom bol primátor mesta Mudr.Ján Nosko, ktorý zaželal našej ZŠ s MŠ úspešný školský rok a tiež vedúca Školského úradu PaedDr.Zuzana Gajdošová.

OZNAM PRE RODIČOV!!!

Vážení rodičia, neustále sa snažíme skultúrniť a zútulniť prostredie školy. Našu snahu však maria niektorí naši žiaci tým, že poškodzujú a ničia majetok školy. Najnovšie si to odniesli vodovodné  batérie pri vstupe do školskej jedálne. Posúďte sami.

Novinky

Adresa Školy

 • Základná škola s materskou školou Jána Bakossa
  Bakossova 5,
  97401
  Banská Bystrica
 • 048/4153301 (kancelária riaditeľky školy)
  048/4126134 (školská jedáleň)

Fotogaléria