• Zatvorenie škôl, škôlok a jaslí
    • Na základe usmernenia MŠVVŠ SR je aj naďalej prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania.
    • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční 16. apríla 2020 v čase od 9.00 do 15.00 hod. a 17. apríla 2020, v čase od 9.00 do 12.00 hod. Viac informácií nájdete na stránke venovanej zápisu. Pri elektronickej prihláške v tomto čase nemusíte prísť do školy, prihlášku podpíšete po otvorení škôl.
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Používame EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, rozvrh či suplovanie. Všetko potrebné nájdete v hlavnej ponuke Na každý deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • OZNAM PRE RODIČOV DETÍ MŠ A ŽIAKOV ZŠ

    

   Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 ostávajú

   školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania.

    

   Úhrady príspevkov za materské školy, školské kluby, poplatky za základnú umeleckú školu, centrum voľného času a  zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú od apríla až do odvolania pozastavené.

   • Usmernenie

   • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR:

    • v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania,

    • ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020,

    • určil termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

     

    Nové termíny zápisov do 1. ročníka ZŠ  a do MŠ  budú včas oznámené. Pri zápise do MŠ netreba dokladovať zdravotný stav detí. Pri zápise do ZŠ môžete naďalej využívať elektronickú prihlášku.

    Všetky informácie a rôzne zdroje k domácemu vzdelávaniu a podporu pre rodičov nájdete na stránke www.ucimenadialku.sk

   • Ako na samoštúdium

   • Touto cestou by sme Vám, milí rodičia, chceli poradiť a pomôcť s organizáciou samoštúdia vašich detí.

    Zadávanie úloh

    Úlohy pre deti ste mohli dostať posledný deň v škole, učitelia vám ich posielajú prostredníctvom správ cez Edupage alebo mailovou poštou. V prípade, že nevyužívate edupage aplikáciu, sledujte, prosím, svoju mailovú schránku vrátane priečinku so spamom. Tam totiž mailové notifikácie z Edupage môžu nechtiac skončiť.

    Množstvo úloh

    Prosím sledujte, na aké obdobie sú úlohy zadané. Aktuálne ich dostávate od všetkých učiteľov, ale to neznamená, že sú určené na dnešný deň. Možno sa vám zdá text, ktorý dostanete dlhý, ale samotné zadanie úlohy či úloha nie je náročná. Snažíme sa ju podať tak, aby si s ňou deti vedeli sami poradiť. Dobrovoľné úlohy sú naozaj dobrovoľné a majú slúžiť len na to, aby si deti precvičili učivo zábavnou formou, strávili čas tvorivo a nepresedeli celé dni pri počítačoch alebo mobiloch.

    Plánovanie

    V pondelňajšej diskusii v relácii K veci, ktorá bola venovaná domácemu vzdelávaniu zaznelo, že je dôležité, aby si rodina vzdelávanie plánovala. Sadnite si spolu so svojimi deťmi, pozrite sa na úlohy, ktoré majú za nejaké obdobie urobiť a spoločne si ich rozvrhnite. Úlohy sú určené deťom, nie rodičom! Zvážte, čo zvládnu bez dozoru (bežný žiak 2. stupňa by mal dokázať pracovať samostatne) a s čím im potrebujete pomôcť. Nedovoľte deťom, aby bez toho, aby si zadanie aspoň raz prečítali alebo sa ho pokúsili riešiť konštatovali, že to nevedia. Kým ste v práci, tí starší sa môžu učiť, a vy s nimi  popoludní len prediskutujte, čo im nebolo jasné.

    Komunikácia

    Hoci nás nevidíte, sme tu pre vás a našich žiakov. Ak potrebujete pomôcť, poradiť, vysvetliť niečo deťom nájdeme spôsob ako to urobiť. Sme "na jednej lodi". Verte nám, že by sme oveľa radšej deti normálne učili. Táto situácia nie je nikomu príjemná. Možno len deťom. ;o)   Je však dôležité, aby toto nevnímali ako prázdniny a venovali sa aj školským povinnostiam. A možno nás to má niečo naučiť. Nás - učiteľov vzdelávaniu na diaľku a vás - rodičov ako vaše deti pristupujú k povinnostiam a do akej miery sú samostatné.

    • Upozornenie na aktualizáciu informácií
    • 1. 4. 2020
    • Touto cestou Vás upozorňujeme na aktualizáciu informácií k platbe za ŠKD a MŠ, a informácií k zápisu deti do 1. ročníka ZŠ.

    • Čítať viac
    • Ďalšie informácie pre rodičov a učiteľov
    • 26. 3. 2020
    • Upozorňujeme vás na ďalšie informácie MŠVVŠ SR týkajúce sa uzavretia škôl, zrušenia testovania žiakov a zmeny termínu podávania príhlášok do škôl. Nájdete tam aj predbežnú informáciu o zrušení pôvodných termínov zápisov do 1. ročníka ZŠ a MŠ. Venujte, prosím, pozornosť aj novému portálu, kde okrem základných informácií nájdete aj zdroje pre domáce vzdelávanie.

    • Čítať viac
    • Novinky pre rodičov aj učiteľov
    • 18. 3. 2020
    • Na stránku sme pridali článok Ako na samoštúdium. Možno vám pomôže pri organizovaní domáceho vzdelávania.

     RTVS od dnešného dňa vysiela v pracovné dni od 9:15 do 10:00 Školský klub - zastreší viaceré predmety 1. stupňa ZŠ.

     Cez cez App Store alebo Google Play si môžete stiahnuť aplikáciu Matemág určenú pre prvostupniarov. Voľne je prístupná tretina celej aplikácie, čo vzhľadom na jej celý obsah nie je málo.

    • Čítať viac
    • Naša účasť v projekte KOMPARO
    • 28. 1. 2020
    • Výsledkami našich žiakov v testovaní KOMPARO (v matematike a slovenskom jazyku) sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

    • Čítať viac
    • Z posledných hodín informatiky
    • 17. 12. 2019
    • Dobrovoľne sa priznávame, že sa nám už nechce učiť, ale jašiť ÁNO. A tak vznikli na hodinách informatiky tieto animácie.

     Tretiakov prenasledovali papučky.

     Štvrtákov sprevádzali cvičené peračníky.

     Lenivých siedmakov museli najprv ponaháňať do práce stoličky.

     Ale keďže sa im ani tak nechcelo pracovať, radšej sa stratili v inej dimenzii.

    • Čítať viac
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Fotogaléria

   • Hráme sa a poznávame svet v MŠ
   • Karneval v ŠKD
   • Talentík ŠKD
   • Vianočné trhy
   • Korčuliarsky výcvik prvákov a druhákov
   • Strašidelné popoludnie v ŠKD
   • Športové popoludnie v ŠKD
   • Plavecký výcvik druhákov, tretiakov a piatakov
   • ŠKD - Pasovačka prvákov za čitateľa Knižnice Mikuláša Kováča
  • Prihlásenie