• Vitajte na stránkach našej školy
    • Používame EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, rozvrh či suplovanie. Všetko potrebné nájdete v hlavnej ponuke Na každý deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v období
   od 13. 10. 2020

   Preštudujte si prosím dokument na tomto odkaze.

  • Aktivácia školských licencií Office 365

   Všetky deti MŠ, žiaci ZŠ a zamestnanci školy majú k dispozícii školské licencie Office 365. V rámci tohto kancelárskeho balíka nájdete aj Microsoft Teams, ktorý bude v čase mimoriadnej situácie slúžiť na komunikáciu rodičov so školou  (online stretnutia ZRPŠ, Rady rodičov) a v prípade potreby aj na dištančné vzdelávanie žiakov. Aby ste tieto licencie mohli využívať, je potrebné urobiť nasledovné:

   1. Aktivujte si konto (prihlasovacie meno a heslo ste dostali/dostanete od triednej učiteľky) na stránke https://www.office.com   - viď toto 1,5 minútové video https://www.youtube.com/watch?v=Vko2Wf7wmqo

   Po prvom prihlásená bude systém vyžadovať zmenu hesla. Nové heslo si rozhodne zapíšte!!! Škola nevie vygenerovať nové heslo. Budeme oň musieť požiadať správcu siete, ktorý pracuje v škole len raz do týždňa.
    
   2. Po prihlásení sa vám zobrazia všetky aplikácie, ktoré máte k dispozícii. Je tam aj Microsoft Teams. Funguje dobre online na prehliadačoch Chrom a Edge. Je však lepšie si ho nainštalovať do PC, aby ste všetko nemuseli riešiť online. Urobiť tak môžete z tejto stránky https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/education
    
   3. Žiaci budú v rámci tried priradený do tímov. V MŠ bude len tím rodičov, na 1. stupni ich bude menej (pri normálnom vzdelávaní len jeden rodičovský tím), na druhom stupni viac - mimo triedneho tímu aj tímy pre jednotlivé predmety. Prostredníctvom triedneho tímu budú prebiehať aj schôdzky ZRPŠ.
   Postup pripojenia k tímu je nasledovný:
   • Po spustení Teams vpravo hore vidíte tlačidlo
    

   • Po jeho stlačení sa zobrazí nasledovná ponuka
    

   • Do okienka označeného šípkou zadáte kód, ktorý dostanete od vyučujúceho. Takto sa stávate súčasťou tohto tímu, kód už nebudete potrebovať.
    

   Postup prihlásenia k tímom precvičíme so žiakmi 2. stupňa v rámci hodín informatiky. Mladších žiakov pripoja k tímom rodičia.

   Dúfame, že tento spôsob komunikácie nebudeme dlho potrebovať, ale musíme sa naň pripraviť. Za spoluprácu ďakujeme.

  • OZNAM

   V zmysle usmernení vydaných MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR, v snahe dodržiavať aktuálne hygienické a  epidemiologické opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia COVID-19 je 

   ZAKÁZANÝ VSTUP CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV ŠKOLY

   Výnimku majú osoby, ktoré majú povolený  vstup potvrdený riaditeľom školy a pri vstupe do budovy odovzdajú podpísané čestné prehlásenie o bezinfekčnosti danej osoby.

   Na komunikáciu externých osôb so školou počas tohto obdobia odporúčame využívať tieto kontakty:

   e-mail:  skola@zsbakbb.edu.sk  alebo telefón 048/415 33 01

    • Svetový deň zdravej výživy
    • 21. 10. 2020
    • 16. október nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť.

     Ako vnímajú zdravý životný štýl žiaci 1. - 4. ročníka sme mali možnosť presvedčiť sa v piatkových dopoludňajších hodinách, kedy každá trieda spracovala tému svojimi očami a vlastnými chutnými nápadmi.

    • Svetový deň zdravej výživy: Čítať viac
    • 30.9. - Deň mlieka na našej škole
    • 4. 10. 2020
    • Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou udalosťou podporovanou Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne výrobky plnohodnotne vyživujú rastúci detský organizmus. Hlavnou úlohou tohto dňa je dôležitosť mlieka v detskom jedálničku.

     Preto sme aj my na naše škole zorganizovali akciu k tomuto dňu. Naše pani kuchárky pre žiakov 1.stupňa pripravili mliečnu desiatu. V triede si deti spolu s pani učiteľkami pripravili zaujímavé aktivity.

    • 30.9. - Deň mlieka na našej škole: Čítať viac
    • Aktivácia školských licencií Office 365
    • 1. 10. 2020
    • Na úvodnú stránku sme pridali postup aktivácie školských licencií Office 365. Podľa návodu si aktivujte licenciu čo najskôr, aby sme v prípade potreby vedeli plynule prejsť na dištančné vzdelávanie.

    • Aktivácia školských licencií Office 365: Čítať viac
    • Ďalšie informácie pre rodičov a učiteľov
    • 26. 3. 2020
    • Upozorňujeme vás na ďalšie informácie MŠVVŠ SR týkajúce sa uzavretia škôl, zrušenia testovania žiakov a zmeny termínu podávania príhlášok do škôl. Nájdete tam aj predbežnú informáciu o zrušení pôvodných termínov zápisov do 1. ročníka ZŠ a MŠ. Venujte, prosím, pozornosť aj novému portálu, kde okrem základných informácií nájdete aj zdroje pre domáce vzdelávanie.

    • Ďalšie informácie pre rodičov a učiteľov: Čítať viac
    • Novinky pre rodičov aj učiteľov
    • 18. 3. 2020
    • Na stránku sme pridali článok Ako na samoštúdium. Možno vám pomôže pri organizovaní domáceho vzdelávania.

     RTVS od dnešného dňa vysiela v pracovné dni od 9:15 do 10:00 Školský klub - zastreší viaceré predmety 1. stupňa ZŠ.

     Cez cez App Store alebo Google Play si môžete stiahnuť aplikáciu Matemág určenú pre prvostupniarov. Voľne je prístupná tretina celej aplikácie, čo vzhľadom na jej celý obsah nie je málo.

    • Novinky pre rodičov aj učiteľov: Čítať viac
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Štvrtok 22. 10. 2020
  • Fotogaléria

   • Karantenníček z 1.A (pokračovanie)
   • Karantenníček z 1.A
   • Hráme sa a poznávame svet v MŠ
   • Karneval v ŠKD
   • Talentík ŠKD
   • Vianočné trhy
   • Korčuliarsky výcvik prvákov a druhákov
   • Strašidelné popoludnie v ŠKD
   • Športové popoludnie v ŠKD
   • Plán práce

   • na október

    do 2.10. - Zber papiera

    6.10. - Logopedická depistáž detí MŠ

    16.10. - Technická olympiáda – školské kolo

    16. 10. - Deň mlieka v MŠ

    21. 10. - Záložka do knihy spája školy

    26. 10. - Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc. Radosť z čítania - „Potteriáda“

    od 26. 10. - Výstava plody Zeme – exteriér, interiér školy

    29. - 30. 10. - jesenné prázdniny, nástup do školy 2. 11.

    Ďalšie aktivity:

    Mesiac úcty k starším

  • Prihlásenie