• Organizačná štruktúra dňa

    • Denný režim:

     od 6:30 hod. začiatok prevádzky MŠ

     • schádzanie detí,
     • hry a hrové činnosti podľa výberu detí
     • pohybové a relaxačné cvičenia
     • edukačné aktivity
     • osobná hygiena

      

     od 8:30 hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu (desiata)

     • podávanie desiaty v čase:
     • I. trieda od  8:30 hod.
     • II. trieda od 8:30 hod.
     • osobná hygiena
     • hry a hrové činnosti podľa výberu detí
     • edukačné aktivity
     • príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
     • osobná hygiena

      

     od 11:30 hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu (obed)

     • osobná hygiena                     
     • podávanie obeda v čase:
     • I. trieda od 11:30 hod.
     • II. trieda od 11:30 hod.
     • príprava na odpočinok, odpočinok realizovaný podľa individuálnych potrieb detí v triedach
     • individuálne a skupinové rozvojové a stimulačné činnosti

      

     od 14:30 hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu (olovrant)

     • osobná hygiena
     • podávanie olovrantu v čase:
     • I. trieda od 14:30 hod.
     • II. trieda od 14:30 hod.
     • hry a činnosti podľa výberu detí
     • vzdelávacie aktivity
     • pobyt vonku
     • rozchádzanie detí

      

     o 16:30 hod. ukončenie prevádzky MŠ

     • kontrola priestorov budovy, okien, uzamykanie budovy
  • Prihlásenie