• OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Vážení rodičia

      dňa 1.9.2021 nadobudne účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 5/2021, ktorým sa mení výška úhrady zákonného zástupcu za stravovanie. Bližšie informácie nájdete  Oznam_skolskej_jedalne_stravovanie.pdf

       

      Od 1.8.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. V prípade, že spĺňate podmienky potrebné pre poskytnutie dotácie k stravovacím návykom, kontaktujte bezodkladne vedúcu ŠJ – jedalen.zsbakossova@gmail.com

       

     • Deň zdravej výživy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň zdravej výživy.

      „Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“ (Arthur Schopenhauer) Túto múdru vetu sme vniesli aj do našich tried počas Dňa zdravej výživy 15.10.2021. Pripomenuli sme si, aké je naše zdravie dôležité a nenahraditeľné. Žiaci viedli diskusie o tom, prečo je prospešné zdravie človeka a akým spôsobom si ho vieme chrániť. Okrem diskusie mali možnosť overiť si svoje poznatky o zdravej výžive v rôznych aktivitách počas vyučovania – napr. chutným maľovaním, pracovnými listami, riešením rébusov a pod. Žiaci tretieho ročníka využili svoju kreativitu tvorbou jedálneho lístka školskej jedálne s chutným a zdravým jedlom. Ten odovzdali pani kuchárkam a sú plní očakávania, či sa dostane ich výber jedál aj na taniere školskej jedálne.

     • 9. 10. Turistický krúžok

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 9. 10. Turistický krúžok.

      Dňa 9. 10. sme sa autobusom vyviezli na Kordíky a po zelenej značke sme sa vybrali naspäť do Banskej Bystrice. Počasie bolo krásne a 13 km sme zvládli ako nič. Bol to deň plný krásnych výhľadov, čerstvého vzduchu a skvelej nálady.

     • Pasovačka žiakov 1.A triedy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pasovačka prvákov 1.A triedy.

      Dnes sme našich prváčikov z 1.A triedy, formou pasovačky, oficiálne uvítali v našej škole. Deti plnili úlohy, ktoré boli prichystané v každom mestečku. V meste Písmenkove poznali všetky tlačené písmenká. V Básničkove zas bez chybičky zarecitovali všetky básničky. Aj v Počítankove si poradili hravo, veď počítali plody jesene - gaštany, šípky. V meste Športovkove si zacvičili podľa riekanky - Ika, tika, gymnastika. V poslednom mestečku Tanculienkove dievčatá tancovali ako ozajstné lienky. Pani riaditeľka ich s radosťou pasovala za ozajstných žiakov našej školy. Na znak toho, všetci dostali šerpy, pamätné listy a samozrejme aj cukríky - ako sladkú odmenu.

     • Zážitky z prázdnin

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zážitky z prázdnin.

      Na začiatku septembra zazvonil školský zvonec, ktorý sa tešil na všetkých žiakov a svojím zvonením ukončil prázdniny. Najlepšou časťou prázdnin sú jednotlivé chvíle a momenty, kedy pociťujeme v sebe veľké emócie meniace sa na zážitok. Takéto zážitky sa dotkli aj životov našich žiakov. Tí sa s nami podelili o svoje najsilnejšie zážitky z prázdnin v podobe projektov. Veríme, že sa navzájom motivujú a budú chcieť vidieť, spoznávať rôzne miesta a tak zažiť podobné pocity ako mali ich kamaráti.

     • 29.9. - Deň mlieka v našej škole

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 29.9. - Deň mlieka v našej škole .

      V tomto týždni sme oslávili svetový Deň mlieka v školách. Žiaci sa na tento deň vždy tešia, pretože sa oblečú do bielej farby symbolizujúcej mlieko a mliečne výrobky. Na oslávenie a pripomenutie tohto dňa si žiaci nosia do školy desiatu v mliečnej podobe – či už jogurty, pečivo s maslom, syrom alebo mliečnym nápojom. Vedeli ste, že mlieko obsahuje veľa dôležitých vitamínov, fosforu a vápnika, ktoré podporujú zdravý vývoj zubov, kostí, svalov, či zraku? Naši žiaci to už vedia a tiež vedia aj to, že je potrebné vypiť denne 2 poháre mlieka a aj kto nám mlieko dáva a čo sa z neho vyrába. To všetko sa dozvedeli veselým a hravým spôsobom počas vyučovania. Veríme, že sa mliečne výrobky stanú súčasťou ich každodenného dňa, aby z nich mohli vyrásť zdraví ľudia :)

  • Prihlásenie