• Vážení rodičia/zákonní zástupcovia detí MŠ a žiakov ZŠ

     • Od 10. 1. 2022 (pondelok) sa obnovuje v školách prezenčné vyučovanie.

      Deti MŠ, žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ sa budú vzdelávať prezenčnou formou.

      Prezenčné vzdelávanie sa bude riadiť Školským semaforom.

      Pri nástupe do školy je dieťa/žiak povinný predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom.

      Odporúčame zákonným zástupcom žiakov ZŠ, aby ich pred nástupom do školy otestovali domácim AG testom. V prípade pozitívneho domáceho AG testu kontaktujte svojho pediatra a informujte vedenie školy prostredníctvom triedneho učiteľa.

      Deti MŠ a žiaci ZŠ, ktorí majú na stravovacom účte finančné prostriedky, sú automaticky od 10. 1. 2022 prihlásení na stravu. V prípade, že dieťa/žiak nenastúpi 10. 1. 2022 do školy, je jeho zákonný zástupca, vo vlastnom záujme, povinný ho zo stravy odhlásiť v školskej jedálni (telefonicky, mailom).

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Od 1.8.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

      V prípade, že spĺňate podmienky pre poskytnutie dotácie k stravovacím návykom, je potrebné vyplniť čestné vyhlasenie (2x). Čestné vyhlásenie je potrebné aktualizovať aj v prípade, že dotáciu už poberáte.

      Termín doručenia vedúcej školskej jedálne je najneskôr 03.01.2022 do 12.00 hod.

      V prípade potreby kontaktujte bezodkladne vedúcu ŠJ – jedalen.zsbakossova@gmail.com

       

     • Vážení zákonní zástupcovia detí MŠ a žiakov ZŠ

     • Od 29. 11. 2021 je v platnosti Rozhodnutie ministra školstva, ktorým  sa menia podmienky prevádzky škôl a školských zariadení.

      V prípade materských a základných škôl stále trvá povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa MŠ / žiaka ZŠ predkladať Vyhlásenie o bezpríznakovosti  žiaka v prípade neprítomnosti dieťaťa / žiaka trvajúcej tri a viac kalendárnych dní.

      Dôležitou informáciou je, že trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

      Z uvedeného vyplýva, že trieda odchádza do karantény už po pozitívnom domácom Ag samoteste. Rodičia sú povinní hlásiť nám zistenú pozitivitu dieťaťa domácim Ag samotestovaním.

     • Vianoce v škole

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianoce v škole.

      Blíži sa k nám vianočný čas, kedy sa obklopujeme svojou rodinou a blízkymi. Vianoce máme najradšej, keď sme všetci spolu, keď si darujeme nielen darčeky, ale aj čas a priestor pre spoločnú hru, rozhovory a vyjadrenie úprimných slov – ľúbim ťa. Vianoce sú kus domova, čo nosí vo svojom srdci každý z nás. Ak nenájdeme Vianoce vo svojom srdci, určite ich nenájdeme ani pod stromčekom. Prajeme Vám, aby ste Vianoce objavili vo svojom srdci a prežili ich očami detí, s prekvapením a emóciami, ktoré len oni vedia tak jedinečne darovať.

     • Mikuláš v škole

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš v škole.

      Prvými snehovými vločkami sme sa dostali do zimného ročného obdobia. Nádych zimnej atmosféry a prichádzajúcich Vianoc nám do našich sŕdc vnáša výzdoba na chodbách školy alebo tried. So zimou k nám prichádza aj sviatok sv. Mikuláša, kedy sú naši žiaci plní očakávaní, čo od neho asi tak dostanú. Aj do našej školy zavítal Mikuláš s čertom. Žiaci ho privítali básňami, piesňami i tancom. On ich obdaril balíčkami všakovakých dobrôt a vyčaril im veľkú radosť.

     • Mikuláš v ŠKD

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš v ŠKD.

      Padá, padá biely sniežik na lesy a na stráne. Už Mikuláš s pani Zimou sadajú si na sane. Rozbehnú sa dolu brehom, celým šírym svetom a darčeky roznášajú všetkým dobrým deťom. V ŠKD máme samé dobré deti, rozbalili si darčeky, celučký rok budú vďačné veľmi :)

     • 1.B v knižnici

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 1.B v knižnici.

      Dnes žiaci 1.B triedy prvý raz navštívili knižnicu. Pani knihovníčky z Knižnice VKMK na Lazovnej ulici im ukázali všetky oddelenia, porozprávali im ako vzniká kniha a ako sa kniha dostane do knižnice. Potom si knihy popozerali a nakoniec sa zahrali na ilustrátorov. Vymysleli si a nakreslili svoj obal na knihu.

     • PAMIATKA ZOSNULÝCH

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album PAMIATKA ZOSNULÝCH.

      Hovorí sa, že nikdy nestratíme niekoho, koho nosíme vo svojom srdci. Tieto dni budeme všetci navštevovať hroby svojich blízkych a milovaných osôb, na ktoré často spomíname. Žiaci druhého ročníka si spomenuli aj na také hroby, ktoré sú opustené. Práve preto sa rozhodli vyrobiť vence a sviečky, ktoré položia na opustené hroby počas týchto dní.

     • PLODY JESENE

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album PLODY JESENE.

      Po krásnom a teplom lete tu máme opäť chladnejšie obdobie – jeseň. Toto obdobie nám ukazuje svoju krásu farebnosťou a pestrosťou. Okrem toho nám pani jeseň ponúka plody, z ktorých sa dá krásne čarovať. Žiaci prvého stupňa čarovali s plodmi jesene a vďaka týmto výtvorom sme si mohli spestriť prostredie školy.

  • Prihlásenie