• T5 a T9

    •  

     Informácie a pokyny k testovaniu piatakov a deviatakov v školskom roku 2022/2023. 

      

     TESTOVANIE 9

     riadne termíny – 22.3. a 23.3. 2023
     náhradné termíny – 4.4. a 5.4. 2023

     Stránka NÚCEMu s informáciami k testovaniu deviatakov.

      

      

     TESTOVANIE 5

     TESTOVANIE T5 SA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 NEUSKUTOČNÍ !

     Stránka NÚCEMu s informáciami k testovaniu piatakov.

      

  • Prihlásenie