• T5 a T9

    •  

     Informácie a pokyny k testovaniu piatakov a deviatakov v školskom roku 2021/2022. 

      

     TESTOVANIE 9

      riadny termín – 6.4. a 7.4. 2022

      náhradný termín – 21.4. a 22.4.2022


     Stránka NÚCEM u s informáciami k testovaniu deviatakov.

      

      

     TESTOVANIE 5

       termín - 18.5.2022

     Stránka NÚCEM  u s informáciami k testovaniu piatakov.

      

  • Prihlásenie