• T5 a T9

    •  

     Informácie a pokyny k testovaniu piatakov a deviatakov v roku školskom roku 2020/2021. 

     Informácie k T5 - testovanie sa v tomto školskom roku ruší.

     Harmonogram k T9 aktualizujeme po jeho zverejnení. Na stránke školy je ešte pôvodná verzia, predpokladáme však, že okrem zmeny termínov nedôjde k zmenám v časovom rozpise testovania.

     Stránka NÚCEM u s informáciami k testovaniu deviatakov.

  • Prihlásenie