• T5 a T9

    •  

     Informácie a pokyny k testovaniu piatakov a deviatakov v školskom roku 2023/2024. 

      

     TESTOVANIE 9

     riadne termíny – 20.3. a 21.3. 2024

     náhradné termíny – 4.4. a 5.4. 2024

     Stránka NÚCEMu s informáciami k testovaniu deviatakov.

      

      

     TESTOVANIE 5

     TESTOVANIE T5 SA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 NEUSKUTOČNÍ !

     Stránka NÚCEMu s informáciami k testovaniu piatakov.

      

  • Prihlásenie