• Kontakt

    • Mailová adresa MŠ: msbakossova@zsbakbb.edu.sk
     Telefónne číslo: 0910 547 910

     Zástupkyňa RŠ pre materskú školu: Mgr. Lenka Štolecová
      

     Konzultačné hodiny:    

     utorok od 12:30 do 13:30 hodiny (párny týždeň)
                od 10:15 do 11:30 hodiny (nepárny týždeň)

     Doporučujeme konzultáciu dohodnúť vopred telefonicky, prípadne emailom kvôli možnému pracovnému vyťaženiu.

      

     Vedúca školskej jedálne: Mgr. Jana Necpalová
     e-mailová adresa:
     jedalen.zsbakossova@gmail.com
     Telefónne číslo: 048/4126134

     Konzultačné hodiny:

     pondelok od 7:00 do 9:00 hodiny
     utorok od 14:00 do 15:00 hodiny

     Doporučujeme konzultáciu dohodnúť vopred telefonicky, prípadne e-mailom.

  • Prihlásenie