• Charakteristika MŠ

    • Materská škola je bezbariérová. Je súčasťou základnej školy a nachádza sa v tichom prostredí, blízko centra mesta Banská Bystrica. Súčasťou materskej školy je novovybudovaný školský dvor, ktorý poskytuje deťom dostatok príležitosti na rozvoj pohybových zručností, na realizáciu rôznych edukačných aktivít, ako aj na rozvíjanie a upevňovanie kamarátskych vzťahov.

     Zameranie našej materskej školy je ovplyvnené bohatými historickými a kultúrnymi tradíciami nášho mesta a regiónu, rozmanitým prírodným prostredím, hodnotovou orientáciou pedagógov, požiadavkami rodičov a prirodzenými potrebami a zákonitosťami dieťaťa.

      

     Cieľom koncepčného zámeru rozvoja materskej školy je zamerať sa na:

     • zdravý fyzický a psychický vývoj detí;
     • individuálny prístup ku každému dieťaťu;
     • rozvoj komunikatívnych schopností;
     • spoluprácu s rodinou, základnou školou a širokou verejnosťou.

      

     Niečo extra

     Bezlepkové stravovanie                        Bezbariérový prístup

  • Prihlásenie