• Charakteristika MŠ

    • Materská škola je bezbariérová. Je súčasťou základnej školy a nachádza sa v tichom prostredí, blízko centra mesta Banská Bystrica. Súčasťou materskej školy je novovybudovaný školský dvor, ktorý poskytuje deťom dostatok príležitosti na rozvoj pohybových zručností, na realizáciu rôznych edukačných aktivít, ako aj na rozvíjanie a upevňovanie kamarátskych vzťahov.

     Uplatňujeme inovačné metódy a formy práce, zážitkové a príbehové učenie, v obidvoch triedach pracujeme s interaktívnou tabuľou. Pri každodenných činnostiach je pre nás dôležitá spolupráca so základnou školou. Keďže je materská škola situovaná blízko centra mesta, do výchovno-vzdelávacej činnosti začleňujeme aj exkurzie a návštevy kultúrnych inštitúcií. 
     Naša materská škola je prvou Technickou materskou školou v Banskej Bystrici (projekt "Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní", ktorý  je zameraný na polytechnickú výchovu detí predškolského veku). 

     Zameranie našej materskej školy je ovplyvnené bohatými historickými a kultúrnymi tradíciami nášho mesta a regiónu, rozmanitým prírodným prostredím, hodnotovou orientáciou pedagógov.

      

     Cieľom koncepčného zámeru rozvoja materskej školy je zamerať sa na:

     • zdravý fyzický a psychický vývoj detí;
     • individuálny prístup ku každému dieťaťu;
     • rozvoj komunikatívnych schopností;
     • spoluprácu s rodinou, základnou školou a širokou verejnosťou.

      

     Niečo extra

     Bezlepkové stravovanie                        Bezbariérový prístup

  • Prihlásenie