Prihláška na štúdium na našej škole

Ďakujeme, že ste sa rozhodli využiť elektronický zápis.

Chceli by sme Vás upozorniť, že nie je potrebné, aby ste sa na zápis/vyplnenie žiadosti o prijatie do MŠ dostavili osobne.

 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


 

 

    • Prihlásenie