• Rada školy

    • Rada školy

     Meno a Priezvisko

     funkcia

     Skupina za ktorú bol člen volený/delegovaný

     Mgr. Richard Gaál

     predseda

     pedagogický zamestnanec školy

     Mgr. Soňa Mešťanová

     člen

     pedagogický zamestnanec školy

     Mgr. Jana Kováčová Necpálová

     zapisovateľka

     nepedagogický zamestnanec školy

     Mgr. Anna Martišovičová

     člen

     zástupca delegovaný zriaďovateľom

     Mgr. Monika Pastuchová

     člen

     zástupca delegovaný zriaďovateľom

     PhDr. Stanislav Mičev PhD.

     člen

     zástupca delegovaný zriaďovateľom

     MUDr. Ludvík Nábělek PhD.

     člen

     zástupca delegovaný zriaďovateľom

     Ing. Ivan Fraňo

     člen

     zástupca rodičov

     Mgr. Daniel Koštial

     člen

     zástupca rodičov

     Mgr. Viera Pašerbová

     člen

     zástupca rodičov

     Mgr. Tomáš Tušim

     člen

     zástupca rodičov

      

      

         Sponzori našej školy: 

      

      

      

      

  • Prihlásenie