• Rada školy

    •  

     Rada školy
     pri Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa

     Meno a Priezvisko

     funkcia

     Skupina za ktorú bol člen volený/delegovaný

     Mgr. Jaroslav Šelestiak

     predseda

     pedagogický zamestnanec základnej školy

     Lenka Kulišiaková

     podpredsedkyňa

     pedagogický zamestnanec materskej školy

     Mgr. Jana Kováčová Necpálová

     zapisovateľka

     nepedagogický zamestnanec školy

     Mgr. Diana Javorčíková

     člen

     zástupca delegovaný zriaďovateľom

     Mgr. Monika Pastuchová

     člen

     zástupca delegovaný zriaďovateľom

     Mgr. Radovan Ocharovič

     člen

     zástupca delegovaný zriaďovateľom

     Ing. arch. Tomáš Sobota

     člen

     zástupca delegovaný zriaďovateľom

     Mgr. Daniel Koštial

     člen

     zástupca rodičov žiakov ZŠ

     PhDr. Karol Kováč

     člen

     zástupca rodičov žiakov ZŠ

     Mgr. Tomáš Tušim

     člen

     zástupca rodičov žiakov ZŠ

     Ing. Erik Bauza

     člen

     zástupca rodičov detí MŠ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Prihlásenie