• Ponuka krúžkov pre školský rok 2019/2020


    • Názov krúžku

     Pre žiakov

     Vyučujúci

     Termín
     konania

     1.

     Florbal pre chlapcov

     2. stupeň

     Mgr. Marcel  Jelenčík

     streda

     2.

     Florbal pre dievčatá

     2. stupeň

     Mgr. Zuzana Jamrichová

     štvrtok

     3.

     Nájdime  si  kamaráta
     cez  E - twinning

     5. A

     Mgr. Dana Haringová

      

     4.

     BAKOSS PIXAR ŠTÚDIO (programovanie, grafika)

     4. - 9. ročník

     PaedDr. Martina Chalachánová

     pondelok utorok

     5.

     Príprava na T9 MATEMATIKA

     9. ročník

     Mgr. Zuzana Brachnová

     streda

     6.

     Matematika prevažne vážne

     9. ročník

     Mgr. Janka Danihlíková

      

     7.

     Slovenčina po deviatacky

     9. A

     Mgr. Alžbeta Rišová

     pondelok

     8.

     Slovenčina veselo i vážne

     9. B

     Mgr. Eva Leštáková

     streda

     9.

     Cvičenia zo slovenčiny

     8. A

     Mgr. Eva Leštáková

     pondelok

     10.

     Slovenčina po siedmacky

     7. A

     PaedDr. Jana Šajbanová

     pondelok

     11.

     Doučovanie zahraničných
     študentov zo SJL

     1. stupeň

     Mgr. Jana Tureková

      

     12.

     Výtvarný krúžok

     1. stupeň

     Mgr. Simona Rišová

     štvrtok

     13.

     Športový krúžok

     3. –  4. ročník

     Mgr. Iveta Sotáková

     piatok

     14.

     Čítanie s porozumením

     3. A

     Mgr. Janka Roletzká

     pondelok

     15.

     Varím, varíš varíme

     4. B

     Mgr. Zuzana Bohušová

     pondelok

  • Prihlásenie