• Rada školy

    •  

                              Predseda:                                           Mgr. Richard Gaál  

      

                              Pedagogickí zamestnanci školy:    Mgr. Richard Gaál - ZŠ

                                                                                          Mgr. Soňa Mešťanová - MŠ

                                                                                                                                        

                              Nepedagogický zamestnanec školy:  Mgr. Jana Necpálová

      

                              Zástupcovia zriaďovateľa mesta:  MUDr. Ludvík Nábělek, PhD.

                                                                                         PhDr. Stanislav  Mičev, PhD.

                                                                                         Mgr. Anna Martišovičová

                                                                                         PaedDr. Zuzana Gajdošová       

      

                              Zástupcovia rodičov:                       Mgr. Tomáš Tušim - ZŠ

                                                                                         Ing. Ivan Fraňo - ZŠ                                               

                                                                                         Mgr. Daniel Koštiaľ - ZŠ

                                                                                         Mgr. Miroslava Tareková - MŠ

      

         Sponzori našej školy: 

      

      

      

      

  • Prihlásenie