• Diétne stravovanie

    •  

     Typy diét

     Na našej škole ponúkame diétne stravovanie podľa oficiálnych noriem.

         a) bezlepková,
         b) diabetická,
         c) šetriaca.


     V prípade záujmu je potrebné nahlásiť typ diéty s písomným odporúčaním od odborného lekára. Poskytovanie diétneho obeda si vyžaduje vzájomnú spoluprácu medzi rodičom, lekárom, kurchárom a vedením.

     Obedy sa vydávajú štandardným spôsobom v školskej jedálni v budove školy.

     Ceny obedov

     I. stupeň = 0,26 € za 1 obed + 8 € réžia (na každý platený mesiac)
     II. stupeň = 0,36 € za 1 obed + 8 € réžia (na každý platený mesiac)

     Uvedená cena stravného je pri využití dotácie na stravu v hodnote 1,20


     Podrobnejšie informácie sa dozviete u vedúcej kuchyne pani Mgr. Jana Necpálová osobne alebo na čísle 48/4126134.

  • Prihlásenie