• ŠKD - Vytvorme si knihu: Voda na Slovensku

     • Keďže je Marec - mesiac knihy a zároveň bol aj Deň vody, spoločne  sme si v školskom klube detí, vydali vlastnú knihu s názvom Slovenská voda z neba.

      Vďaka ozajstnému vydavateľstvu CBS sme si vyskúšali prácu redaktorov, textárov, grafikov a kontrolórov. 

      Dokonca sme mali aj naozajstnú poradu !

     • Pytagoriáda

     • V dňoch 13. a 14. marca 2018 sa konalo v ZŠ na Pieninskej ulici v Banskej Bystrici Obvodné kolo Pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi z našej školy sú: 

      Karol Zauška 5.B

      Kiara Čížová 6.A

      Srdečne Blahoželáme!

     • Včielky treba chrániť

     • Dňa 13.3. sme sa v 2.A a 2.B triede od pána včelára dozvedeli veľa zaujímavých a užitočných poznatkov o včielkach. Na záver sme porovnali chuť lesného a agátového medu (sladké a chutné boli obidva). 🐝🐝😃

   • Prihlásenie