• 🌏🌳DEŇ ZEME🌲🌏

     • Dňa 20. apríla 2018 sme si so žiakmi pripomenuli Deň Zeme. Pani učiteľkám prišli na pomoc pracovníčky TANAPu pani Kološtová a Ťurkotová. Žiaci sa dozvedeli veľa nových informácií o triedení odpadu a jeho následnom druhotnom spracovaní. V školskej záhrade sa potom zahrali na lesné zvieratká. Zamestnankyniam TANAPu veľmi pekne ďakujeme a už teraz sa tešíme na stretnutie budúci rok. 🌎

     • Zápis prvákov

     • Dňa 10. a 11. apríla sa uskutočnil zápis žiakov do prvého ročníka. Zapísali sme veľa šikovných detí. Už teraz sa tešíme, ako ich v septembri privítame. J J  

   • Prihlásenie