• Krajské kolo „Na bicykli bezpečne 2018“

     •         

      Po úspešnom  okresnom kole súťaže „ Na bicykli bezpečne“ sa naše víťazné družstvo  (Lujza Kopecká, Natália Zákopčanová, Adam Kračún, Jonas Longauer – žiaci 5.A a 5.B) zúčastnilo dňa 25.5.2018 aj kola krajského. Súťaž prebiehala v priestoroch Centra voľného času“ Domček“ v Krupine. Žiaci si znova otestovali základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách.        Súťažilo päť tímov z Banskobystrického kraja, ktoré boli víťazmi jednotlivých okresných kôl. Naše družstvo sa nestratilo a pre našu školu vybojovalo krásne druhé miesto. Deti si teda odniesli domov okrem pekných zážitkov i medaile, diplom a pohár. Srdečne gratulujeme!!!

     • „ Krásny deň v divadle“ 

     •    

         V jedno slnečné májové dopoludnie naši piataci vymenili školské lavice za pohodlné stoličky v Bábkovom divadle na Rázcestí, kde sa najprv ako diváci zúčastnili  bábkového divadelného  predstavenia, potom svoje zručnosti vyskúšali v praktickej dielni vonku pri vlastne vyrobenej bábke - maňuške.

          Neskôr sme sa opäť presunuli do interiéru, kde sme absolvovali „ Mini kurz   všeobecných divadelných znalostí v divadelnej sezóne 2017/2018“, za čo sme dostali aj osvedčenie.

              Takto sme prežili „ Krásny deň v divadle“  ako praktickú formu zážitkového vyučovania.

     • 30 hodín s lektorom z Veľkej Británie

     • Týždeň plný komunikácie, nových informácií a zážitkov je za nami. Žiaci 7.- 9. ročníka strávili 30 hodín s lektorom z Veľkej Británie - Matthew Johnsonomnoho. 

      Ďakujeme TALKTALKCOURSES s.r. o . a tešíme sa už na ďalší rok.

     • Na bicykli bezpečne 2018

     • Dňa 10.5.2018(štvrtok) sa pod patronátom CVČ Havranské 9 , uskutočnilo okresné kolo detskej dopravnej súťaže " Na bicykli bezpečne 2018". Súťaže sa zúčastnilo 6 základných škôl z nášho okresu( Staré Hory,Ľubietová,Pieninská,Radvanská,

      Golianova a naša ZŠ). Súťaž pozostávala  z troch disciplín: jazda zručnosti, dopravný test z pravidiel cestnej premávky a povinná výbava bicykla(technická časť).

      Štvorčlenné súťažné družstvo bolo zložené z 2 chlapcov a 2 dievčat. Našu školu reprezentovali žiaci piateho ročníka: Jonas Longauer, Adam Kračún,Lujza Kopecká a Natália Zákopčanová. V silnej konkurencii sme sa vôbec nestratili , práve naopak, po vynikajúcom výkone sa nášmu družstvu podarilo zvíťaziť. Víťazstvom sme si zabezpečili postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 25.5. v Krupine. Naša žiačka Natália Zákopčanová získala zo všetkých účastníkov absolútne víťazstvo , Jonas Longauer patril k najlepším v jazde zručnosti. Celému nášmu družstvu patrí veľká pochvala a  v krajskom kole mu všetci budeme držať palce.                  

      PS: Súčasťou bola aj výtvarná súťaž, v ktorej náš žiak Lukáš Uhrin z 3.B získal druhé miesto z výtvarným dielom: " Diaľnica".Lukášovi taktiež gratulujeme.

  • Prihlásenie