• Variť v ŠJ pre ZŠ sa začína 4.9.2018 ( Utorok ) !

     • OZNAM

     • Vážení rodičia a stravníci.

      Platobný predpis na mesiac september si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ v termíne od 20. – 24.8. 2018 od 7,00 do 14,00 hod.

      Žiaci 1A , 1B a noví žiaci zároveň dostanú čipy s prihlasovacími údajmi.

      Záloha za čip je 2 €.

      Základný predpis na mesiac september je pre

       

      1.st : 19 dní x 1,01 = 19,19 €  + 4 € réžia = 23,19 €

      1.st.diéta: 19 dní x 1,21 =22,99 €  + 4 €  réžia =26,99 €

       

      2.st : 19 dní x 1,09 = 20,71€  + 4 € réžia  = 24,71 €

      2.st.diéta : 19 dní x 1,31 = 24,89 €  + 4 € réžia = 28,89€

   • Prihlásenie