• BORROW THE BOOK AND READ IT - Požičaj si knihu a čítaj

     • Marec už máme takmer za sebou a počas celého mesiaca si mohli žiaci požičiavať rôzne knihy v anglickom jazyku. Na veľké prekvapenie,  žiaci predsa čítajú a z toho máme  veľkú radosť. Takže podobnú akciu ešte  v budúcnosti určite zopakujeme.

     • Vlastiveda v meste

     • Žiaci tretieho ročníka sa v rámci vyučovacieho predmetu Vlastiveda oboznamujú s historickými pamiatkami Banskej Bystrice a jej blízkeho okolia. Za tým účelom sme sa vybrali aj do evanjelického kostola v Hronseku, ktorý je zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Poznávanie nového sa nám veľmi páčilo a odniesli sme si nezabudnuteľné spomienky.

     • Lektor na škole

     • 5 dní...30 hodín...lektor ...a iba angličtina.

      Áno, opäť je to za nami. Týždeň plný rôznych aktivít, diskusií, dialógov a samozrejme zábavy v anglickom jazyku. Od pondelka 25.2. do piatku 1.3. 2019 sa 19 žiakov našej školy zúčastnilo úžasného kurzu - Týždeň s lektorom na škole. Celý týždeň žiaci strávili spolu 30 hodín so skúseným lektorom (Guy Cheetham), ktorý im pripravil  zaujímavé hodiny, na ktoré budú  určite ešte dlho spomínať. Tak ako po minulé roky, žiaci získali absolventský Certifikát, ktorý im bude pripomínať, že aj keď nikam necestovali, predsa zažili trochu tej správnej anglickej atmosféry, aj keď len na pôde našej školy.

   • Prihlásenie