• Možnosti 3D tlače

     • V piatok 24. 5. prišli zamestnanci Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici prezentovať našim žiakom ôsmeho a šiesteho ročníka možnosti 3D tlače. Táto akcia bola súčasťou našich aktivít v rámci IT Akadémie. Tešíme sa, že žiakov zaujala, a prednášajúci odpovedali na množstvo zvedavých otázok.

     • Čítanie u Tajovských

     • Dňa 21. mája zavítalo 8 žiakov našej školy z 1. - 8. ročníka do ZŠ v Podlaviciach. Cieľom bola súťaž „Čítanie u Tajovských“. Predviesť sa museli  v správnom a plynulom čítaní textu. Body tiež mohli získať za porozumenie textu. Tešíme sa, že nás úspešne reprezentovali, čoho dôkazom sú ich umiestnenia: Martin B. (1. roč.) - 3. miesto, Martin M. (4. roč.) - 3. miesto, Daniela V. (6. roč.) – 3. miesto, Nina L. (7. roč.) – 3. miesto, Hana K. (8. roč.) – 2. miesto. Gratulujeme!

     • Sásovský trojboj

     • Dňa 7.5. sa naši žiaci zúčastnili športovej súťaže Sásovský trojboj. Na stupne víťazov sa postavili Lea L., Dianka D. a Martin B. Gratulujeme!

     • ENGLISHSTAR 2019

     • 26 žiakov 2. - 8.ročníka sa veľmi chcelo "popasovať" s angličtinou. Preto sa prihlásili do medzinárodnej súťaže Englishstar, ktorú každý rok organizujeme na škole v spolupráci s LEXICON s. r. o. Súťaž prebehla v piatok 10. 5. 2019, a teraz už len ostáva čakať, ako to všetko dopadlo. Všetkým zúčastneným žiakom držíme palce.

     • Dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne“

     • Utorok 7. mája sa v CVČ Havranské 9 konala dopravná súťaž ZŠ „Na bicykli bezpečne“.  Deti sa predviedli v jazde zručnosti (prekážková dráha), potom robili test z pravidiel cestnej premávky a nakoniec boli skúšaní z technickej zručnosti. „Bakošácke“ družstvo sa umiestnilo na peknom treťom mieste. Tvorili ho žiačky 5. ročníka – Zara Krnáčová a Sofia Žuffová; a žiaci 6. ročníka – Martin Knapík a Adam Chladný. Práve posledný menovaný, Adam, sa v súťaži jednotlivcov umiestnil na prvom mieste, keď mal najmenej trestných bodov zo všetkých zúčastnených detí. Súčasťou dopravnej súťaže bola aj výtvarná súťaž  - „Doprava očami detí“ a aj tu sme získali prvenstvo zásluhou žiačky 4. ročníka Stelly Hrčkovej. Všetkým blahoželáme!

  • Prihlásenie