• Upozornenie

     • Prosíme rodičov, aby skontrolovali svojim deťom vlasy. V škole sa objavili vši, radi by sme zabránili ich šíreniu. Ďakujeme za spoluprácu.

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Na základe platnej legisltívy, udeľuje riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jána Bakossa dňa 20.11.2019 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia testovania žiakov 5. ročníkov.

      Prevádzka materskej školy, vyučovanie v 1. -  4. ročníkoch ZŠ, a činnosť v ŠKD zostáva zachovaná.

     • Návrat na dedinu

     • NÁVRAT NA DEDINU - tak sme nazvali podujatie školskej knižnice, konané 28.10. v rámci 15. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Tohtoročnou témou bolo 145. výročie J. G. Tajovského. Spoznávali sme život a tvorbu J. G. Tajovského, dedinské zvyky a obyčaje, čítali poviedky, hrali divadlo ... a piekli chlieb. Áno, chlieb, pretože aj vôňa čerstvo upečeného chleba patrí k obrazu dediny.

   • Prihlásenie