• Informačný deň

     • Pozývame Vás na informačný deň, ktorý sa uskutoční v pondelok 13. 1. 2020. Triedne schôdzky rodičov žiakov 1. stupňa začínajú o 16:00 hodine v ich triedach. Rodičom žiakov 5. - 8. ročníka sú k dispozícii učitelia všetkých tried a predmetov v čase od 16:00 do 18:00 hodiny. Triedne schôdzky rodičov žiakov 9. ročníka začínajú v čitárni o 16:30 hodine.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

   • Prihlásenie