• Stravovanie v školskej jedálni
     • Stravovanie v školskej jedálni

     • Od 11.5.2021 bude školská jedáleň v prevádzke.

      V prípade, že Vaše dieťa minulý mesiac neodoberalo obed (prevažne v prípade 2. stupňa), poprosím Vás o nahlásenie, či sa bude Vaše dieťa stravovať v školskej jedálni.

      Kontaktné údaje : jedalen.zsbakossova@gmail.com, 048/4126134

     • Projekt Enter a robotika

     • V rámci aktivít projektu Enter (vyhláseného Nadačným fondom Telecom pri Nadácii Pontis) sme sa venovali aj robotike. V spolupráci s PaedDr. Patrikom Voštinárom, Phd. z Katedry informatiky UMB, programovali naši ôsmaci a siedmaci na hodinách informatiky joysticky a roboty.

      Čo to má spoločné s micro:bitmi? Joysticky aj roboty ich mali k sebe pripojené. Po ich jednotlivom naprogramovaní spolu komunikovali rádiovým spojením. Tak si každý riadil svojho robota sám, prípadne vo dvojici s kamarátom.

      A pretože po hodine ôsmakov, mali informatiku tretiaci z 3.A, dostali možnosť zoznámiť sa, ba dokonca aj pohrať s robotmi. Už sa tešia, ako budú robotov programovať aj oni.

    • Konečne s micro:bitmi
     • Konečne s micro:bitmi

     • Naša škola sa zapojila do projektu Enter vyhláseného Nadačným fondom Telecom pri Nadácii Pontis. Z takto získaných finančných prostriedkov sme zakúpili sady micro:bitov a robotíkov Ring:bit car pre 15 žiakov, a dve sady rozširujúcich senzorov. Pri dištančnej výuke sme micro:bity programovali prostredníctvom MakeCode od Microsoftu, ale samotné micro:bity sme nepoužívali. Fungovanie programov sme overovali len na simulátoroch.

      Až teraz, po návrate do školy, sme sa konečne zoznámili s micro:bitmi a na hodinách techniky poskladali robotíkov. Teraz si môžeme reálne vyskúšať, ako fungujú naše počítadlá krokov, digitálne kocky i menovky. Tešíme sa na ďalšie hodiny s micro:bitmi.

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • A je to tu - výsledky, diplomy a darčeky súťaže Všetkovedko dorazili aj ku nám. Žiakov potešili a nás tiež, pretože máme žiakov, čo sa neboja popasovať so zaujímavými úlohami.

      Fotografie nájdete vo fotogalérii.

    • Expert geniality show
     • Expert geniality show

     • Napriek náročnej situácii sme v spolupráci našej školy s neziskovou organizáciou Talentída dali šancu našim žiakom ukázať, že sú Experti a neboja sa „pohnúť“ rozumom. Za dodržania hygienických opatrení súťažili 13.mája 2021 žiaci 5.,6.a 9.ročníka v súťaži Expert geniality show.

      Fotografie nájdete vo fotogalérii.

    • Pozvánka na výstavu
     • Pozvánka na výstavu

     • Pozývame Vás na výstavu prác 10. ročníka celoslovenskej súťaže Galéria talentov. Výstava sa nachádza v budove Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na II. poschodí (pred Galériou v podkroví).

      Pozvánku nájdete tu.

    • Školská dochádzka od 3. 5. 2021
     • Školská dochádzka od 3. 5. 2021

     • Od 3. 5. 2021 nie je podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie preukázanie sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

      Školského vyučovania sa môžu prezenčne zúčastňovať všetci žiaci školy bez podmienok.

      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá triednemu učiteľovi Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo nájdete v stĺpci vpravo.

      PRERUŠENIE VYUČOVANIA:

      Spustený je stále školský semafor, podľa ktorého, pokiaľ sa objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa uzatvoriť.

      Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditeľka školy zabezpečí pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie, ak to prevádzkové možnosti školy dovolia.

   • Prihlásenie