• Vážení zákonní zástupcovia detí MŠ a žiakov ZŠ

     • Od 29. 11. 2021 je v platnosti Rozhodnutie ministra školstva, ktorým  sa menia podmienky prevádzky škôl a školských zariadení.

      V prípade materských a základných škôl stále trvá povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa MŠ / žiaka ZŠ predkladať Vyhlásenie o bezpríznakovosti  žiaka v prípade neprítomnosti dieťaťa / žiaka trvajúcej tri a viac kalendárnych dní.

      Dôležitou informáciou je, že trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

      Z uvedeného vyplýva, že trieda odchádza do karantény už po pozitívnom domácom Ag samoteste. Rodičia sú povinní hlásiť nám zistenú pozitivitu dieťaťa domácim Ag samotestovaním.

     • 29.9. - Deň mlieka v našej škole

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 29.9. - Deň mlieka v našej škole .

      V tomto týždni sme oslávili svetový Deň mlieka v školách. Žiaci sa na tento deň vždy tešia, pretože sa oblečú do bielej farby symbolizujúcej mlieko a mliečne výrobky. Na oslávenie a pripomenutie tohto dňa si žiaci nosia do školy desiatu v mliečnej podobe – či už jogurty, pečivo s maslom, syrom alebo mliečnym nápojom. Vedeli ste, že mlieko obsahuje veľa dôležitých vitamínov, fosforu a vápnika, ktoré podporujú zdravý vývoj zubov, kostí, svalov, či zraku? Naši žiaci to už vedia a tiež vedia aj to, že je potrebné vypiť denne 2 poháre mlieka a aj kto nám mlieko dáva a čo sa z neho vyrába. To všetko sa dozvedeli veselým a hravým spôsobom počas vyučovania. Veríme, že sa mliečne výrobky stanú súčasťou ich každodenného dňa, aby z nich mohli vyrásť zdraví ľudia :)

     • Návšteva knižnice

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva knižnice.

      Do ruky vzal som si knihu, Urobila mi v srdci ryhu. Vytvorila lásku k čítaniu a doviedla ma k čarovnému poznaniu. Kde to čaro hľadať mám? Povie Vám to príbeh sám. Všetci veľmi dobre vieme, kde sa hľadajú príbehy, ktoré nám pri ich čítaní vyčaria úsmev, či slzu na tvári alebo sa nám pri nich zatají dych. Aj pani učiteľky druhého ročníka chceli, aby ich žiaci pocítili tento čarovný pocit. Práve preto sa rozhodli, vziať ich do knižnice, aby sa zúčastnili jej prvej spoločnej návštevy, a aby boli slávnostne pasovaní za právoplatných čitateľov. Pracovníčky knižnice žiakom pripravili v úvode pár zaujímavých aktivít, žiaci si vypočuli úryvok z knihy, prešli si pasovačkou a nakoniec sa dostali do skúmania priestorov knižnice. Každý žiak si prišiel na svoje a mohol si tak odniesť hrdo knižku ako čitateľ, ktorý sa premostí do iného sveta, sveta fantázie.

   • Prihlásenie