• Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

      Dňa 16.2. bolo slnečné popoludnie prežiarené umeleckým prednesom poézie a prózy žiakmi 2. - 4. ročníka našej školy. 21 detí reprezentovalo svoje triedy v literárnej súťaži "Hviezdoslavov Kubín 2022". Odborná porota ocenila všetkých zúčastnených. V prednese poézie boli v 1. kategórii udelené dve 2. miesta: Simonke Kordíkovej zo 4.B a Miloškovi Bošeľovi zo 4.A triedy. 3. miesto obsadila Karolínka Vilimová zo 4.B. V prednese prózy bolo v 1. kategórii udelené: 1. miesto: Romanke Mikovej z 2.B, 2. miesto: Veronike Oslíkovej z 2.A, 3. miesto: Ivkovi Uličnému z 2.A Ďakujeme účinkujúcim a tešíme sa opäť o rok

     • Deň v maskách

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň v maskách.

      V piatok 18.2. sme spolu so žiakmi absolvovali veselé a netradičné vyučovanie v maskách. Chceli sme tak prepojiť vyučovanie s našou kultúrou, kde si pripomíname prechod ročných období, zimy a jari, nazývané Fašiangy. Ich neodlučiteľnou súčasťou sú masky, piesne, zábava a šišky. Počas tohto dňa mohli byť žiaci čímkoľvek - modernými hrdinami, princeznami, čarodejníkmi. Kreativita niektorých žiakov bola veľmi zaujímavá. Veď posúďte sami.

     • Zimné olympijské hry

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zimné olympijské hry.

      Olympijské hry sú svetová športová udalosť, ktorá priťahuje pozornosť stoviek miliónov ľudí na celom svete. Žiaci našej školy patria medzi nich. Cieľom olympijských hier je podporovať mier, rovnosť a priateľstvo, ktoré vštepujeme aj našim žiakom. Pri tejto príležitosti žiaci na hodinách výtvarnej výchovy spolu s pani učiteľkami mysleli aj na našich športovcov, ktorí si plnia svoje sny. Držíme im palce, aby dosiahli svoje osobné úspechy. Nesmieme však zabudnúť na dôležité posolstvo OH: „ Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“

   • Prihlásenie