• Deň Zeme

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

      Dňa 22.04. sme sa v našej škole venovali téme Deň Zeme. Tento výnimočný deň nám umožňuje zamyslieť sa nad tým, že Zem nemá len sedem divov, ale má ich milióny, či stovky miliónov. Každý tvor, každá rastlina i každá vec je niečím úplne neobyčajná a unikátna. Zem je ako matka, ktorá dáva plným priehrštím a nič od nás nežiada, len porozumenie a lásku. My sme jej túto lásku opätovali výraznejšie práve v tento deň – triedením alebo zbieraním odpadu, kreatívne využili jej dary, oboznamovali sa s inými kultúrami v iných častiach sveta, písali jej list s prianím, objímali stromy, obdivovali okolité vtáctvo, či rastliny a taktiež s pomocou pracovníčok ekocentra Malá líška odstraňovali bolesti našej Zeme. Ak chceme žiť na našej planéte Zem, musíme na nej žiť s otvoreným srdcom a starať sa o ňu rovnako ako ona o nás. „Nepýtaj sa, čo môže urobiť Tvoja Zem pre Teba. Pýtaj sa, čo môžeš urobiť Ty pre svoju Zem.“ (John Fitzgerald Kennedy, americký politik)

     • VŠETKOVEDKO

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album VŠETKOVEDKO.

      Aj tento školský rok sme nezaháľali a zúčastnili sme sa celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO. V kategóriách podľa ročníkov - Všetkovedko 2, Všetkovedko 3 a Všetkovedko 4. Deti sa na súťaž tešili, rovnako aj na výsledky. Podarilo sa im popasovať s otázkami a získať pekný počet bodov. Niektorí sa umiestnili v 1.štvrtine najúspešnejších na Slovensku a získali veľký diplom s malou odmenou. Chválime všetkých súťažiacich za ich snahu a usilovnosť.

     • Výstava cudzojazyčnej literatúry

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výstava cudzojazyčnej literatúry.

      Marec už máme za sebou a konečne ( po 2 rokoch ) sa nám opäť podarilo zrealizovať na škole výstavku cudzojazyčnej literatúry. Žiaci si mohli nielen pozrieť, prečítať, ale dokonca aj zakúpiť vystavené tituly, ktoré nám zapožičalo Kníhkupectvo Oxford Bookshop. Žiaci si mohli vybrať z rôznych titulov - slovníky, gramatické cvičebnice, gramatické tabuľky, pexesá, pracovné zošity a čítanky - a to hlavne v 3 cudzích jazykoch - anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. Niektorým sa vystavené tituly tak páčili, že by boli strávili v učebni s výstavkou aj viac ako jednu vyučovaciu hodinu. Takže milí žiaci ... opäť o rok v MARCI keď na našej škole platí : Marec - mesiac knihy.

   • Prihlásenie