• Sásovský trojboj

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Sásovský trojboj.

      Dňa 19.05.2022 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili športovej súťaže Sásovský trojboj. Všetky deti podali vynikajúce výkony. Získali sme nasledovné umiestnenia: Anička Skovajsová z 1.A – 2. miesto, Romanka Miková z 2.B – 3. miesto, Šimon Uhlík z 2.A – 2. miesto, Lili Dančurová z 3.A – 3. miesto. Už teraz sa tešíme na ďalší rok a žiakom prajeme chuť aj naďalej sa hýbať.

     • Didaktické hry

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Didaktické hry.

      Dňa 18.05. sme sa vybrali v rámci didaktických hier spoznávať okolie Banskej Bystrice. Každá trieda si prišla na svoje. Tak napr. prváci boli v parku, druháci v Laskomerskej doline, tretiaci sa vybrali na Urpín smer hvezdáreň. No a štvrtáci v tento deň využili park pod SNP. Deti odišli plní zážitkov a dobrej nálady.

     • Spevácka súťaž Bakoškársky slávik

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Spevácka súťaž Bakoškársky slávik.

      Dňa 4. 5. 2022 sa v našej škole uskutočnila spevácka súťaž Bakoškársky slávik V speve ľudových piesní súťažili žiaci 1. až 4. ročníka. 16 spevákov podalo výborné výkony , ktoré sledovala odborná porota zložená z pani učiteliek. Vybrať najlepších spevákov nebolo vôbec ľahké. Po záverečnej piesni Prší, prší porota rozhodla a ocenení boli v 1. kategórii: 1. miesto Tobias Melko z 1.A, 2. miesto Lara Rubintová z 2.B, 3. miesto Marek Fungáč z 1.A a v 2. kategórii: 1. miesto Miloš Bošeľa zo 4.A, 2. miesto Alica Hromníková z 3.A + Paulína Hubináková z 3.B, 3. miesto Emma Kossovich zo 4.B. Spevácke výkony boli úžasné a všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Bakoškárskeho slávika.

     • Tretiacka turistika

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tretiacka turistika.

      Dňa 30. 4. (sobota) sa žiaci 3.B vybrali na výlet. Naším cieľom bol VYSIELAČ SNP (LASKOMER). Cez Laskomerskú dolinu sme sa dostali až k vysielaču. Vrátili sme sa cez Slnečné stráne, kde nás čakalo milé pohostenie :)

   • Prihlásenie