• Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

     •      Ubehol rok, ako sa v budove našej školy začali ozývať hlasy z dvoch škôlkarskych tried. A dnes, výsledkom tejto veľkej zmeny, je  jej nový názov- ZŠ s MŠ Jána Bakossa. V septembri sa brána školy opäť otvorila a privítala svojich žiakov, škôlkarov, pedagógov a ostatných zamestnancov. Na prváčikov čakali ich nové pani učiteľky. Hneď potom sa zaplnila miestnosť jedálne a zazneli tóny štátnej hymny, slová básnika M.Rúfusa za zvukov fujari v podaní školníka pána Vladimíra Homolu a veselé verše štvrtáka Mateja. Nasledoval príhovor pani riaditeľky Mgr.Margity Karakovej. Špeciálnym hosťom bol primátor mesta Mudr.Ján Nosko, ktorý zaželal  našej ZŠ s MŠ úspešný školský rok a tiež vedúca Školského úradu PaedDr.Zuzana Gajdošová.

         Všetkým žiakom, deťom a pracovníkom školy želáme príjemný a úspešný školský rok 2018/2019! 

      .

     • ŠJ v MŠ

     • Milí rodičia,

       

      Pre deti navštevujúce materskú školu platia od 1.9.2018 nasledujúce čísla účtov:

       

      Strava a réžia: SK85 7500 0000 0040 1717 7468

       

       

      Rodičovský poplatok: SK33 7500 0000 0040 1717 7337

       

      Do poznámky poprosím uviesť meno a priezvisko dieťaťa

      a označenie mš.

     • Olympijsky deň mládeže

     •    Vo štvrtok  21. júna sa na atletickom štadióne Športového gymnázia konal olympijský deň. Žiaci 5. – 7. ročníka sa zúčastnili symbolického behu olympijského dňa. Mohli si vyskúšať netradičné druhy športov, ako jumping, kin – ball, Bubble futbal.

     • Zážitkové vyučovanie z NJ

     • Takmer na koniec školského roka si naši žiaci vymenili svoje vyučovanie v školských laviciach  za netradičné priestory v študovni nemeckého jazyka v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Tu sme sa oboznámili s kultúrou nemeckého národa, obohatili si slovnú  zásobu, prečítali zaujímavosti z aktuálnych periodík a pozreli si dokumentárny film o Nemeckej spolkovej republike .

      Ďakujeme touto cestou pani Mgr. Šmelkovej za ústretovosť a zaujímavé rozprávanie.

  • Prihlásenie