• MDD - Bublinkové popoludnie v ŠKD

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album MDD - Bublinkové popoludnie v ŠKD.

      Medzinárodný deň detí sme oslávili netradične-bublinkami. Deťom sme ukázali, ako je možné vyrobiť si vlastnú bublifukovú zmes, či malé aj veľké bubliny. Chcelo to len správny cvik, trošku trpezlivosti a už lietali v povetrí naše bublinky.

     • Sásovský trojboj

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Sásovský trojboj.

      Dňa 19.05.2022 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili športovej súťaže Sásovský trojboj. Všetky deti podali vynikajúce výkony. Získali sme nasledovné umiestnenia: Anička Skovajsová z 1.A – 2. miesto, Romanka Miková z 2.B – 3. miesto, Šimon Uhlík z 2.A – 2. miesto, Lili Dančurová z 3.A – 3. miesto. Už teraz sa tešíme na ďalší rok a žiakom prajeme chuť aj naďalej sa hýbať.

     • Didaktické hry

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Didaktické hry.

      Dňa 18.05. sme sa vybrali v rámci didaktických hier spoznávať okolie Banskej Bystrice. Každá trieda si prišla na svoje. Tak napr. prváci boli v parku, druháci v Laskomerskej doline, tretiaci sa vybrali na Urpín smer hvezdáreň. No a štvrtáci v tento deň využili park pod SNP. Deti odišli plní zážitkov a dobrej nálady.

     • Spevácka súťaž Bakoškársky slávik

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Spevácka súťaž Bakoškársky slávik.

      Dňa 4. 5. 2022 sa v našej škole uskutočnila spevácka súťaž Bakoškársky slávik V speve ľudových piesní súťažili žiaci 1. až 4. ročníka. 16 spevákov podalo výborné výkony , ktoré sledovala odborná porota zložená z pani učiteliek. Vybrať najlepších spevákov nebolo vôbec ľahké. Po záverečnej piesni Prší, prší porota rozhodla a ocenení boli v 1. kategórii: 1. miesto Tobias Melko z 1.A, 2. miesto Lara Rubintová z 2.B, 3. miesto Marek Fungáč z 1.A a v 2. kategórii: 1. miesto Miloš Bošeľa zo 4.A, 2. miesto Alica Hromníková z 3.A + Paulína Hubináková z 3.B, 3. miesto Emma Kossovich zo 4.B. Spevácke výkony boli úžasné a všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Bakoškárskeho slávika.

     • Tretiacka turistika

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tretiacka turistika.

      Dňa 30. 4. (sobota) sa žiaci 3.B vybrali na výlet. Naším cieľom bol VYSIELAČ SNP (LASKOMER). Cez Laskomerskú dolinu sme sa dostali až k vysielaču. Vrátili sme sa cez Slnečné stráne, kde nás čakalo milé pohostenie :)

     • Deň Zeme

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

      Dňa 22.04. sme sa v našej škole venovali téme Deň Zeme. Tento výnimočný deň nám umožňuje zamyslieť sa nad tým, že Zem nemá len sedem divov, ale má ich milióny, či stovky miliónov. Každý tvor, každá rastlina i každá vec je niečím úplne neobyčajná a unikátna. Zem je ako matka, ktorá dáva plným priehrštím a nič od nás nežiada, len porozumenie a lásku. My sme jej túto lásku opätovali výraznejšie práve v tento deň – triedením alebo zbieraním odpadu, kreatívne využili jej dary, oboznamovali sa s inými kultúrami v iných častiach sveta, písali jej list s prianím, objímali stromy, obdivovali okolité vtáctvo, či rastliny a taktiež s pomocou pracovníčok ekocentra Malá líška odstraňovali bolesti našej Zeme. Ak chceme žiť na našej planéte Zem, musíme na nej žiť s otvoreným srdcom a starať sa o ňu rovnako ako ona o nás. „Nepýtaj sa, čo môže urobiť Tvoja Zem pre Teba. Pýtaj sa, čo môžeš urobiť Ty pre svoju Zem.“ (John Fitzgerald Kennedy, americký politik)

     • VŠETKOVEDKO

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album VŠETKOVEDKO.

      Aj tento školský rok sme nezaháľali a zúčastnili sme sa celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO. V kategóriách podľa ročníkov - Všetkovedko 2, Všetkovedko 3 a Všetkovedko 4. Deti sa na súťaž tešili, rovnako aj na výsledky. Podarilo sa im popasovať s otázkami a získať pekný počet bodov. Niektorí sa umiestnili v 1.štvrtine najúspešnejších na Slovensku a získali veľký diplom s malou odmenou. Chválime všetkých súťažiacich za ich snahu a usilovnosť.

     • Výstava cudzojazyčnej literatúry

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výstava cudzojazyčnej literatúry.

      Marec už máme za sebou a konečne ( po 2 rokoch ) sa nám opäť podarilo zrealizovať na škole výstavku cudzojazyčnej literatúry. Žiaci si mohli nielen pozrieť, prečítať, ale dokonca aj zakúpiť vystavené tituly, ktoré nám zapožičalo Kníhkupectvo Oxford Bookshop. Žiaci si mohli vybrať z rôznych titulov - slovníky, gramatické cvičebnice, gramatické tabuľky, pexesá, pracovné zošity a čítanky - a to hlavne v 3 cudzích jazykoch - anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. Niektorým sa vystavené tituly tak páčili, že by boli strávili v učebni s výstavkou aj viac ako jednu vyučovaciu hodinu. Takže milí žiaci ... opäť o rok v MARCI keď na našej škole platí : Marec - mesiac knihy.

  • Prihlásenie