• Hudobné múzeum

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hudobné múzeum.

      Žiaci tretieho ročníka navštívili Hudobné múzeum v Banskej Bystrici. Vyskúšali si hru na ľudové hudobné nástroje vyrobené na Slovensku. Návšteva sa im veľmi páčila a odniesli si množstvo pozitívnych zážitkov.

     • Deň zdravej výživy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň zdravej výživy.

      V pondelok 17. októbra sa v našej škole pripomínal významný deň- deň zdravej výživy. Základnou myšlienkou tohto dňa je uvedomenie, že ku zdravému a šťastnému životu človek potrebuje zdravý príjem potravy a taktiež aktívny pohyb. Žiaci prvého stupňa si v tento deň vychutnali zdravý ovocno-zeleninový šalát pripravený v školskej jedálni. Ďalej spoznávali pravú hodnotu potravín formou potravinovej pyramídy, pracovných listov, rozhovorov, hier. Tento deň nabitý množstvom aktivít bol doplnený jedinečným zážitkom, kde si žiaci mohli vyskúšať podať prvú pomoc: resuscitáciu, ošetrenie rôznych poranení. O to viac si ceníme, že všetky poznatky im sprístupnili žiaci strednej zdravotnej školy v BB.

     • Podujatie ,,Som prvák čitateľ "

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Podujatie ,,Som prvák čitateľ ".

      V mesiaci október navštívili naši prváčikovia s pani vychovávateľkami Verejnú knižnicu M. Kováča v Banskej Bystrici. Pracovníčky knižnice im tam pripravili predstavenie, ktoré im sprostredkovalo nezabudnuteľný zážitok, vďaka ktorému sa budú deti určite radi vracať do knižnice. Samozrejmosťou bol aj slávnostný akt pasovania detí za detských čitateľov, pri ktorom všetky deti skladali čitateľský sľub a boli pasované rytierskym spôsobom ,,KRÁĽOVNOU KNIŽNICE" za čitateľov knižnice. Noví malí čitatelia si z knižnice odniesli čitateľský preukaz a prvú slávnostne požičanú knihu.

     • Múzeum máp

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Múzeum máp.

      Žiaci 6. ročníka navštívili Slovenské múzeum máp v Kynceľovej. Lektorka nám odhalila bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na Slovensku, tradičné i moderné postupy a technológie, ktorými sa mapy vytvárajú. No predovšetkým si sami vyskúšali prácu kartografa, pochopili vrstevnice a farebnú škálu zobrazenia krajiny na jedinečnom pieskovom modeli.

     • Pasovačka prvákov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pasovačka prvákov.

      3. október 2022 bol "Deň D" pre našich prváčikov. V hudobno-pohybových aktivitách a vedomostných úlohách sa predviedli v plnej paráde. Po zložení sľubu vzorného žiaka ich pani zástupkyňa Mgr. Janka Roletzká mohla slávnostne pasovať za prvákov našej školy. Šerpa a pasovací dekrét, či drobná sladkosť rozžiarili očká našich žiakov - PRVÁKOV. Týmto im prajeme veľa školských úspechov.

     • Horehronské športové hry

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Horehronské športové hry.

      Prvá októbrová streda vždy patrí športovému atletickému sviatku. Po dvojročnej odmlke sa konal už 60. ročník Horehronských hier žiakov a žiačok v atletike. Nemohli chýbať ani naši žiaci. Súťažili v behu na 60m, behu na 150 m, skoku do diaľky a v hode kriketkou. Lei Litvovej ušiel o pol metra postup do finále v hode kriketkou a skončila na peknom 9. mieste. V ďalších disciplínach sa väčšina žiakov umiestnila v polovici štartového poľa. Musíme ale vyzdvihnúť bojovného ducha žiakov Michaely Brezňanovej, Alexii Antalovej, Matiasa Korna, Martina Páva, Adriána Eliaša, Jakuba Luptáka, Dmytra Slavinskeho, Sebastiána Závadského a Teodora Bombora. No najväčšia gratulácia patrí žiačke ôsmeho ročníka Vivien Cimermanovej, ktorá v behu na 150 m v silnej konkurencii obsadila krásne druhé miesto. Veríme, že si všetci užili tento deň, keď prialo aj počasie a sú namotivovaní do ďalšej práce. Ešte raz veľká gratulácia VIVIEN CIMERMANOVEJ!!!

     • Zážitky z prázdnin

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zážitky z prázdnin.

      Tak ako každý rok, tak aj tento sa nezaobišiel bez letných prázdnin. Žiaci mali možnosť počas tohto obdobia nadobudnúť veľa nových momentov, zážitkov a vedomostí. Po prázdninách ako zasadli do lavíc, opäť dostali príležitosť svoje zážitky prežiť ešte raz a to formou projektov. Oceňujeme spoluprácu rodičov s deťmi, kde si určite spoločne zaspomínali ako im bolo spolu dobre.

     • ŠKD Strašiak do maku

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD Strašiak do maku.

      Pestrofarebná jeseň dáva veľa možností k tvoreniu. Tento rok sme si zvolili tému ,, Strašiak do maku." Minulý týždeň sme s deťmi v školskom klube detí Bakošiarik vyrobili krásnych a zaujímavých ,, Strašiačikov", ktoré zdobia vestibul našej školy. Naše deti nás opäť presvedčili o tom, že sú tvorivé a nápadité. Mnohé práce s danou témou viedli aj k hrdosti samotných detí na svoju prácu.

     • Deň mlieka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň mlieka.

      Začiatkom týždňa sme si pripomenuli Deň mlieka v školách. Keďže je mlieko bielej farby, aj tento deň sa niesol v jej znamení. Žiaci prvého stupňa si v tento deň zladili outfity do biela. Ako každý rok, tak aj tento, si žiaci osvojovali informácie o mlieku a mliečnych výrobkoch prostredníctvom rôznych aktivít. Najchutnejšie spoznávanie mlieka a jeho výrobkov čakalo žiakov v školskej jedálni. Pani kuchárky pripravili výborné pohostenie formou mlieka, jogurtu, nátierok a najlepšiemu čokoládovému pudingu. Za toto prekvapenie im veľmi pekne ďakujeme. Tešíme sa na ďalší rok a veríme, že si žiaci pomocou mlieka upevnia zdravie, aby mohli úspešne a zdravo rásť.

     • Exkurzia v Múzeu holokaustu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Múzeu holokaustu.

      Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Ocitli sa tak na autentických miestach viažúcich sa k hrôze a tragickému osudu mnohých Židov počas druhej svetovej vojny. V múzeu si prezreli dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Ich pozornosť upútal dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Po prehliadke piatich expozičných komplexov absolvovali pútavú prednášku o prenasledovaní židovských deti.

  • Prihlásenie