• Medzinárodný deň školských knižníc a Potteriáda

     • Medzinárodný deň školských knižníc - sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

      Potteriáda - takto sme aj my na zapojili do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici . Triedy sa premenili na študovne a knihy sa stali našimi spoločníkmi. Harry Potter nás sprevádzal  počas celého dňa. Čítanie, vyhľadávanie, počítanie, tvorenie vyčarilo úsmev a radosť na detských tváričkách.

     • Svetový deň zdravej výživy

     • 16. október nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť.

      Ako vnímajú zdravý životný štýl  žiaci  1. - 4. ročníka sme mali možnosť presvedčiť sa v piatkových  dopoludňajších hodinách, kedy každá trieda spracovala tému svojimi očami a vlastnými chutnými nápadmi.

     • 30.9. - Deň mlieka na našej škole

     • Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou udalosťou podporovanou Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne výrobky plnohodnotne vyživujú rastúci detský organizmus. Hlavnou úlohou tohto dňa je dôležitosť mlieka v detskom jedálničku.

      Preto sme aj my na naše škole zorganizovali akciu k tomuto dňu. Naše pani kuchárky pre žiakov 1.stupňa  pripravili mliečnu desiatu. V triede si deti spolu s pani učiteľkami pripravili zaujímavé aktivity.

     • Aktivácia školských licencií Office 365

     • Na úvodnú stránku sme pridali postup aktivácie školských licencií Office 365. Podľa návodu si aktivujte licenciu čo najskôr, aby sme v prípade potreby vedeli plynule prejsť na dištančné vzdelávanie.

     • Ďalšie informácie pre rodičov a učiteľov

     • Upozorňujeme vás na ďalšie informácie MŠVVŠ SR týkajúce sa uzavretia škôl, zrušenia testovania žiakov a zmeny termínu podávania príhlášok do škôl. Nájdete tam aj predbežnú informáciu o zrušení pôvodných termínov zápisov do 1. ročníka ZŠ a MŠ. Venujte, prosím, pozornosť aj novému portálu, kde okrem základných informácií nájdete aj zdroje pre domáce vzdelávanie.

  • Prihlásenie