• Vážení zákonní zástupcovia detí MŠ a žiakov ZŠ

     • Od 29. 11. 2021 je v platnosti Rozhodnutie ministra školstva, ktorým  sa menia podmienky prevádzky škôl a školských zariadení.

      V prípade materských a základných škôl stále trvá povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa MŠ / žiaka ZŠ predkladať Vyhlásenie o bezpríznakovosti  žiaka v prípade neprítomnosti dieťaťa / žiaka trvajúcej tri a viac kalendárnych dní.

      Dôležitou informáciou je, že trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

      Z uvedeného vyplýva, že trieda odchádza do karantény už po pozitívnom domácom Ag samoteste. Rodičia sú povinní hlásiť nám zistenú pozitivitu dieťaťa domácim Ag samotestovaním.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Vážení rodičia

      dňa 1.9.2021 nadobudne účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 5/2021, ktorým sa mení výška úhrady zákonného zástupcu za stravovanie. Bližšie informácie nájdete  Oznam_skolskej_jedalne_stravovanie.pdf

       

      Od 1.8.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. V prípade, že spĺňate podmienky potrebné pre poskytnutie dotácie k stravovacím návykom, kontaktujte bezodkladne vedúcu ŠJ – jedalen.zsbakossova@gmail.com

       

     • 1.B v knižnici

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 1.B v knižnici.

      Dnes žiaci 1.B triedy prvý raz navštívili knižnicu. Pani knihovníčky z Knižnice VKMK na Lazovnej ulici im ukázali všetky oddelenia, porozprávali im ako vzniká kniha a ako sa kniha dostane do knižnice. Potom si knihy popozerali a nakoniec sa zahrali na ilustrátorov. Vymysleli si a nakreslili svoj obal na knihu.

     • PAMIATKA ZOSNULÝCH

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album PAMIATKA ZOSNULÝCH.

      Hovorí sa, že nikdy nestratíme niekoho, koho nosíme vo svojom srdci. Tieto dni budeme všetci navštevovať hroby svojich blízkych a milovaných osôb, na ktoré často spomíname. Žiaci druhého ročníka si spomenuli aj na také hroby, ktoré sú opustené. Práve preto sa rozhodli vyrobiť vence a sviečky, ktoré položia na opustené hroby počas týchto dní.

     • PLODY JESENE

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album PLODY JESENE.

      Po krásnom a teplom lete tu máme opäť chladnejšie obdobie – jeseň. Toto obdobie nám ukazuje svoju krásu farebnosťou a pestrosťou. Okrem toho nám pani jeseň ponúka plody, z ktorých sa dá krásne čarovať. Žiaci prvého stupňa čarovali s plodmi jesene a vďaka týmto výtvorom sme si mohli spestriť prostredie školy.

     • Deň zdravej výživy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň zdravej výživy.

      „Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“ (Arthur Schopenhauer) Túto múdru vetu sme vniesli aj do našich tried počas Dňa zdravej výživy 15.10.2021. Pripomenuli sme si, aké je naše zdravie dôležité a nenahraditeľné. Žiaci viedli diskusie o tom, prečo je prospešné zdravie človeka a akým spôsobom si ho vieme chrániť. Okrem diskusie mali možnosť overiť si svoje poznatky o zdravej výžive v rôznych aktivitách počas vyučovania – napr. chutným maľovaním, pracovnými listami, riešením rébusov a pod. Žiaci tretieho ročníka využili svoju kreativitu tvorbou jedálneho lístka školskej jedálne s chutným a zdravým jedlom. Ten odovzdali pani kuchárkam a sú plní očakávania, či sa dostane ich výber jedál aj na taniere školskej jedálne.

  • Prihlásenie