• Zápis do 1. ročníka

     • Zápis do 1. ročníka

      Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5,
      Banská Bystrica

       

      sa bude konať v dňoch:

       

      3. a 4. apríla 2023 v čase od 13.00 do 18.00 hod.

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí MŠ a žiakov ZŠ

     • ZŠ s MŠ Jána Bakossa Vás prosí o poskytnutie 2% dane z príjmov pre účely podpory aktivít našej školy/škôlky. V prípade, že sa nás rozhodnete podporiť, prosím vyplňte a následne vytlačte nasledovné tlačivo: 

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

      Vyplnené, vytlačené a podpísané tlačivo je potrebné doručiť na sekretariát školy čo najskôr, alebo priamo na príslušný daňový úrad najneskôr do 30. 3. 2023

      Za príspevky Vám vopred ďakujeme.

      Žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ Jána Bakossa

       

     • Vajíčková lúka 2023

     • Milí priatelia, v nákupnom centre Europa SC rozkvitla Vajíčková lúka. Žiaci našej školy sa zapojili do zdobenia veľkonočného vajíčka a zároveň sa tak zapojili do súťaže o celodenný výlet do bystrického Bounceparku. Pomôcť nám môžete aj vy a to tak, že dáte LIKE na fotku k vajíčku našej školy na facebookovej stránke ESC.

      Priamy odkaz na vyzdobené vajíčko žiakmi našej školy najdete TU

      Fotka s najvyšším počtom likeov vyhráva !

      Za každý like Vám ďakujeme my a hlavne žiaci našej školy.

      Ďakujeme za podporu.

     • Vážení rodičia

     • Vo voľbách do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa

      za rodičov žiakov základnej školy boli zvolení:

      1. Mgr. Tomáš Tušim
      2. Mgr. Daniel Koštial
      3. PhDr. Karol Kováč

      za rodičov detí materskej školy bol zvolený:

      1. Ing. Erik Bauza

      Zvoleným členom srdečne blahoželám a  teším sa na spoluprácu s Vami. O ďalšom postupe Vás budem informovať.

      Rodičom žiakov, ktorí sa volieb zúčastnili ďakujeme za účasť.

       

      Mgr. Janka Danihlíková,

      riaditeľka školy

     • Oznam školskej jedálne

     • Vážení rodičia,

      dňa 01.01.2023 nadobudne účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica

      č. 15/2022, ktorým sa mení výška úhrady zákonného zástupcu za stravovanie. (viď. tabuľky)

       

       

       

     • Najlepšia hodina vlastivedy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Najlepšia hodina vlastivedy .

      Naši štvrtáci sa 24.3.2023 vybrali spoznávať život v stredoveku. Bašty, cechy, hrad, zbrane, peniaze, remeslá, ... to všetko mali možnosť vidieť v Matejovom dome. Následne sa presunuli do Barbakanu, kde ich veľmi zaujala expozícia hovoriacich obrazov o baníctve, o Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti a ďalších zaujímavostiach týkajúcich sa histórie Banskej Bystrice. Zážitkové učenie vlastivedy by si určite ešte raz radi zopakovali.

     • Deň lesov a Deň vody

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň lesov a Deň vody.

      Naši žiaci si opäť pripomenuli dva významné dni v roku - Deň lesov a Deň vody. Pani učiteľky si pre nich pripravili rôzne aktivity, počas ktorých viedli diskusie o tom, ako sme prepojení s prírodou a ako sú voda a les v našich životoch veľmi dôležité. Veríme, že si žiaci osvojili o vode a lesoch čo najviac informácií a budú k nim pristupovať zodpovedne a šetrne.

     • Korčuliarsky kurz

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Korčuliarsky kurz.

      Pred jarnými prázdninami sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili korčuliarskeho kurzu, počas ktorého mohli rozvíjať svoje pohybové schopnosti, prekonať strach a zažívať chvíle radosti a nadšenia. Aj keď prvý deň bol náročný, postupne sa naši žiaci, plní odhodlania zo dňa na deň zlepšovali. Veríme, že tento druh pohybu v nich zanechal veľký zážitok.

  • Prihlásenie