• OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Vážení rodičia

      dňa 1.9.2021 nadobudne účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 5/2021, ktorým sa mení výška úhrady zákonného zástupcu za stravovanie. Bližšie informácie nájdete  Oznam_skolskej_jedalne_stravovanie.pdf

       

      Od 1.8.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. V prípade, že spĺňate podmienky potrebné pre poskytnutie dotácie k stravovacím návykom, kontaktujte bezodkladne vedúcu ŠJ – jedalen.zsbakossova@gmail.com

       

    • Informácie o prevádzke materskej školy
     • Informácie o prevádzke materskej školy

     • Júl 2021 - MŠ v prevádzke nebude

      August 2021 – MŠ bude v prevádzke od 2. 8. 2021 do 27. 8. 2021

                                  30. a 31.8. 2021 bude MŠ z prevádzkových dôvodov zatvorená                            (bude prebiehať dezinfekcia a príprava priestorov na nový školský rok)

    • Stravovanie v školskej jedálni
     • Stravovanie v školskej jedálni

     • Od 11.5.2021 bude školská jedáleň v prevádzke.

      V prípade, že Vaše dieťa minulý mesiac neodoberalo obed (prevažne v prípade 2. stupňa), poprosím Vás o nahlásenie, či sa bude Vaše dieťa stravovať v školskej jedálni.

      Kontaktné údaje : jedalen.zsbakossova@gmail.com, 048/4126134

     • Projekt Enter a robotika

     • V rámci aktivít projektu Enter (vyhláseného Nadačným fondom Telecom pri Nadácii Pontis) sme sa venovali aj robotike. V spolupráci s PaedDr. Patrikom Voštinárom, Phd. z Katedry informatiky UMB, programovali naši ôsmaci a siedmaci na hodinách informatiky joysticky a roboty.

      Čo to má spoločné s micro:bitmi? Joysticky aj roboty ich mali k sebe pripojené. Po ich jednotlivom naprogramovaní spolu komunikovali rádiovým spojením. Tak si každý riadil svojho robota sám, prípadne vo dvojici s kamarátom.

      A pretože po hodine ôsmakov, mali informatiku tretiaci z 3.A, dostali možnosť zoznámiť sa, ba dokonca aj pohrať s robotmi. Už sa tešia, ako budú robotov programovať aj oni.

    • Konečne s micro:bitmi
     • Konečne s micro:bitmi

     • Naša škola sa zapojila do projektu Enter vyhláseného Nadačným fondom Telecom pri Nadácii Pontis. Z takto získaných finančných prostriedkov sme zakúpili sady micro:bitov a robotíkov Ring:bit car pre 15 žiakov, a dve sady rozširujúcich senzorov. Pri dištančnej výuke sme micro:bity programovali prostredníctvom MakeCode od Microsoftu, ale samotné micro:bity sme nepoužívali. Fungovanie programov sme overovali len na simulátoroch.

      Až teraz, po návrate do školy, sme sa konečne zoznámili s micro:bitmi a na hodinách techniky poskladali robotíkov. Teraz si môžeme reálne vyskúšať, ako fungujú naše počítadlá krokov, digitálne kocky i menovky. Tešíme sa na ďalšie hodiny s micro:bitmi.

  • Prihlásenie