• Návšteva knižnice

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva knižnice.

      Do ruky vzal som si knihu, Urobila mi v srdci ryhu. Vytvorila lásku k čítaniu a doviedla ma k čarovnému poznaniu. Kde to čaro hľadať mám? Povie Vám to príbeh sám. Všetci veľmi dobre vieme, kde sa hľadajú príbehy, ktoré nám pri ich čítaní vyčaria úsmev, či slzu na tvári alebo sa nám pri nich zatají dych. Aj pani učiteľky druhého ročníka chceli, aby ich žiaci pocítili tento čarovný pocit. Práve preto sa rozhodli, vziať ich do knižnice, aby sa zúčastnili jej prvej spoločnej návštevy, a aby boli slávnostne pasovaní za právoplatných čitateľov. Pracovníčky knižnice žiakom pripravili v úvode pár zaujímavých aktivít, žiaci si vypočuli úryvok z knihy, prešli si pasovačkou a nakoniec sa dostali do skúmania priestorov knižnice. Každý žiak si prišiel na svoje a mohol si tak odniesť hrdo knižku ako čitateľ, ktorý sa premostí do iného sveta, sveta fantázie.

     • Projekt Enter a robotika

     • V rámci aktivít projektu Enter (vyhláseného Nadačným fondom Telecom pri Nadácii Pontis) sme sa venovali aj robotike. V spolupráci s PaedDr. Patrikom Voštinárom, Phd. z Katedry informatiky UMB, programovali naši ôsmaci a siedmaci na hodinách informatiky joysticky a roboty.

      Čo to má spoločné s micro:bitmi? Joysticky aj roboty ich mali k sebe pripojené. Po ich jednotlivom naprogramovaní spolu komunikovali rádiovým spojením. Tak si každý riadil svojho robota sám, prípadne vo dvojici s kamarátom.

      A pretože po hodine ôsmakov, mali informatiku tretiaci z 3.A, dostali možnosť zoznámiť sa, ba dokonca aj pohrať s robotmi. Už sa tešia, ako budú robotov programovať aj oni.

    • Konečne s micro:bitmi
     • Konečne s micro:bitmi

     • Naša škola sa zapojila do projektu Enter vyhláseného Nadačným fondom Telecom pri Nadácii Pontis. Z takto získaných finančných prostriedkov sme zakúpili sady micro:bitov a robotíkov Ring:bit car pre 15 žiakov, a dve sady rozširujúcich senzorov. Pri dištančnej výuke sme micro:bity programovali prostredníctvom MakeCode od Microsoftu, ale samotné micro:bity sme nepoužívali. Fungovanie programov sme overovali len na simulátoroch.

      Až teraz, po návrate do školy, sme sa konečne zoznámili s micro:bitmi a na hodinách techniky poskladali robotíkov. Teraz si môžeme reálne vyskúšať, ako fungujú naše počítadlá krokov, digitálne kocky i menovky. Tešíme sa na ďalšie hodiny s micro:bitmi.

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • A je to tu - výsledky, diplomy a darčeky súťaže Všetkovedko dorazili aj ku nám. Žiakov potešili a nás tiež, pretože máme žiakov, čo sa neboja popasovať so zaujímavými úlohami.

      Fotografie nájdete vo fotogalérii.

    • Expert geniality show
     • Expert geniality show

     • Napriek náročnej situácii sme v spolupráci našej školy s neziskovou organizáciou Talentída dali šancu našim žiakom ukázať, že sú Experti a neboja sa „pohnúť“ rozumom. Za dodržania hygienických opatrení súťažili 13.mája 2021 žiaci 5.,6.a 9.ročníka v súťaži Expert geniality show.

      Fotografie nájdete vo fotogalérii.

  • Prihlásenie